!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Platschow

Platschow je administrativně část Ziegendorfu (do 1990 patřil k Berge v Brandenbursku) • Platschow is administrativelly part of Ziegendorf (up to 1990 it was part of Berge in Brandenburg)


Elefantenhof Platschow
Platschow Elephant Yard
53°15'12"N, 11°50'36"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-MV-0044B
     
 
Am Dorfplatz 2
19372 Platschow
GERMANY
 
+49 3878590059
 
+49 3878590067
 
info☼elefantenhof-platschow.de
 
www.elefantenhof-platschow.de
 
ačkoli zařízení funguje částečně i jako minizoo, je to více méně stacionární cirkus nebo přesněji drezúra zvířat - zvířata v hrozných (malých) cirkusových podmínkách - 6 slonů (dříve 8 afrických a 2 indičtí sloni) ve stodole v prostoru 0,15 ha, lachtani bez výběhu a pořádného bazénu... Kromě jmenovaných zvířat také mývali, koně, poníci, osli, kozy, ovce, skot, dvouhrbí i jednohrbí velbloudi, morčata, husy, kachny (indičtí běžci) a snad krokodýl.

although the facility works partly as a mini zoo, it is more or less stationary circus or specifically animals dressage - animals in bad circus conditions (small premises) - 6 elephants (formerly 8 African and two Indian elephants) in a barn in the place of 0.15 ha, sea lions without enclosure and decent pool... In addition to the aforementioned animals there are also raccoons, horses, ponies, donkeys, goats, sheep, cattle, dromedary and bactrian camels, guinea pigs, geese, ducks (Indian runners) and perhaps a crocodile.

cirkusové představení
circus show

N/A

2003

soukromé (Frank und Kröplin GbR)
private (Frank und Kröplin GbR)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 15.08. 2016 Poslední úprava 15.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.