!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Putbus

Podboz

historicky • historically:  Podebuz, Pedebuz, Putzbuzk, Putbuzke, Putbuczk


Wildgehege Putbus
Putbus Game Enclosure / Game Park / Deer Park
předešlé názvy  •  former names
18?? - 19??
(DEU) Wildpark Putbus
(ENG) Putbus Wildpark
54°21'02"N, 13°28'00"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-MV-0022B
     
 
Putbusser Park
18577 Putbus
GERMANY

Postal address:
Postfach 1111
18577 Putbus
GERMANY
 
+49 383016430
 
+49 38301292
 
rathaus☼putbus.de
 
www.ruegenmagic.de/...  
 
v roce 1815 Putbuský kníže Vilém Malte I. zřídil oboru v pozdějším zámeckém parku (1833 byla přestavěna) a později i opičinec a ptačinec.
Jednoduchá stavba ptačince existovala 1825 - 1835 na břehu rybníka Schwanenteich, poté (1936 - 1837) byla nahrazena novou dvoupodlažní osmibokou budovou bažantnice, která sloužila především pro zlaté a stříbrné bažanty. Na okrajích bažantnice stáli litinoví orli. Bažantnice přestala sloužit svému účelu někdy před rokem 1910. Dnes z budovy existují jen ruiny.
Dům opic vznikl v roce 1830 a 1846 - 1848 byl přestavěn do klasicistního slohu. Pavilon s vysokými kulatými voliérami sloužil svému účelu jen krátce - do roku 1854. Dnes je v bývalém opičinci muzeum panenek.
Do současnosti se dochovala jen obora - osmihektarový veřejně přístupný výběh jelenů a daňků (obyčejní i bílí) uprostřed města.

in 1815 Putbus Prince, William Malte I created a game park in the later palace park (it was rebuilt in 1833) and later also monkey house and bird house.
Simple building of bird house existed 1825 - 1835 on the bank of Schwanenteich pond, then (1936 - 1837) it was replaced by a new two-storey octagonal building of pheasantry, which served primarily for gold and silver pheasants. On the edges of the pheasantry there stands cast-iron eagles. The pheasantry ceased to serve its purpose sometime before 1910. Today only ruins exist from the building.
House of monkeys originated in 1830 and 1846 - 1848 was rebuilt to Classicist style. Pavilion with high round aviaries served its purpose only briefly - to 1854. Today, in the former Monkey house, there is a doll museum.
Until now, only the game park preserved - eight-hectare large publicly accessible enclosure of red and fallow deer (both normal and white) in the city centre.

N/A

restaurace Jägerhütte
Jägerhütte restaurant

1815 (Vilém Malte I.)
1815 (Wilhelm Malte I)

městské (?)
municipal (?)

8 ha - výběh; původně 75 ha - celý park
8 ha - enclosure; originally 75 ha - the whole park

N/A
 
1) Stručně o oboře

0 0 0 2 / ~100
(2015)
0 0 2 / ~100
 
N/A            


 všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 24.08. 2008 (Video: 1 min 22 sec)
Image 1 of 8
Roman Hynek, 24.08. 2008 (Video: 1 min 22 sec)
Roman Hynek, 24.08. 2008 (Video: 1 min 22 sec)
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 2 of 8
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 3 of 8
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 4 of 8
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 5 of 8
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 6 of 8
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 7 of 8
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 8 of 8
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008

  Stránka vytvořena 07.08. 2016 Poslední úprava 07.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.