!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Rambow

Rambow je administrativně součástí Moltzowa • Rombow is administrativelly part of Moltzow


Haustierhof an den Rambower Teichen
Haustierhof Rambow
Domestic Animal Yard at Rambow Ponds • Rambow Domestic Animal Yard
53°38'20"N, 12°37'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-MV-0046A
     
 
Rambow Hof 1
17194 Rambow
GERMANY
 
+49 3995370331
 
+49 3995379551
 
karin.ramsch☼t-online.de
 
N/A  
 
minizoo s mnoha starými a vzácnými plemeny domácích zvířat (ovce, kozy, osli, kachny, husy, slepice...) a několika divokými a okrasnými druhy (sovy, veverky, bažanti, pávi, papoušci, drobní exotičtí pěvci, divocí a okrasní vodní ptáci, okrasné ryby...)

mini-zoo with many old and rare breeds of domestic animals (sheep, goats, donkeys, ducks, geese, chickens...) and several wild and ornamental species (owls, squirrels, pheasants, peacocks, parrots, small exotic songbirdss, wild and ornamental waterfowl, ornamental fish...)

množství rostlin (např. 350 druhů stromů, z toho 25 druhů bříz)
number of plants (e.g. 350 trees species, 25 of that are birches)

X

1993

soukromé (Peter a Karin Ramsch)
private (Peter and Karin Ramsch)

2 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ~70 / ~200
(2015)
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 16.08. 2016 Poslední úprava 16.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.