!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Rostock

Roztok; Roztoka    Rostok  Roztoky

historicky • historically: Rastokъ; Rastokŭ; Rozstoc; Rostoch; Rotstoc; Rotstoch; Roztoc; Rostok
většina zdrojů uvádí Warnemünde (což je část Rostocku) • most sources mention Warnemünde (what is part of Rostck)


Marine Science Centre
 
54°11'01"N, 12°05'42"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-MV-0047A
     
 
Am Yachthafen 3 A
Marina Hohe Düne
18119 Rostock-Warnemünde
GERMANY
 
+49 381666971911
 
N/A
 
miersch☼sealworld.de
 
www.marine-science-center.de  
 
  v roce 2008 Institut biologických věd Rostocké univerzity přestavěl osobní loď na Mořské vědecké centrum. Hlavním bodem vědeckého centra je studie orientačních schopností mořských savců. K tomu účelu je zde zřízen "bazén" (ohraničený prostor v moři) a v něm 9 tuleňů obecných, 2 lachtani kalifornští a 1 lachtan jihoafrický. Kromě ploutvonožců i několik ryb a dříve chobotnice, akvária však nejsou (zřejmě) veřejně přístupná.

In 2008, the Bioscience Institute of the Rostcok University converted passenger ship to the Marine Science Center. The main point of the Science Center is the study of orientation ability of marine mammals. A "pool" (bordered space in the sea) was set up for this purpose. There are 9 harbor seals, 2 California sea lions and 1 brown fur seal. In addition of pinnipeds there is also several fish and before octopuses, however the aquariums are not (apparently) a publicly accessible.

komentované prohlídky, plavání a potápění s tuleni
commented tours, swimming and diving with seals

X

2008

Rostocká univerzita (Universität Rostock)
Rostock University (Universität Rostock)

900 m2

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A 3 / 12
(2016)
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 16.08. 2016 Poslední úprava 16.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.