!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Sassnitz

Sośnica  Sosnica  Sasnice

->1993: Saßnitz


Alaris Schemetterlingspark Sassnitz
Sassnitz Butterfly Park Alaris
předešlé názvy  •  former names
2001 - 2003
(DEU) Merkurius Schmetterlingspark Sassnitz
(ENG) Sassnitz Butterfly Park Merkurius
54°30'32"N, 13°37'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-MV-0029A
     
 
Straße der Jugend 6
18546 Sassnitz
GERMANY
 
+49 3839266442
 
+49 4173511557
 
privata☼schmetterlingspark.info
alaris☼schmetterlingspark.info
 
www.alaris-schmetterlingspark.de/...
www.schmetterlingspark-sassnitz.de
www.schmetterlingspark-ruegen.de
 
motýlí hala s množstvím tropických rostlin, potůčkem, vodopádem a mnoha motýly ze čtyř kontinentů - především z Peru, Číny a Filipín. Za rok se zde vystřídá celkem okolo 600 motýlů ve 140 druzích. Původní Motýlí park Merkurius byl založen v roce 2001 a v roce 2003 přešel k síti motýlích parků Alaris.

butterfly hall with lots of tropical plants, stream, waterfall and many butterflies from four continents - mainly from Peru, China and the Philippines. A total of about 600 butterflies of 140 species are here yearly. Original Butterfly park Merkurius was founded in 2001 and passed to the network of butterfly parks Alaris in 2003.

obchod se suvenýry; Alaris provozuje i další motýlí parky v Seppensenu (Buchhlz), Lutherstadt-Wittenberg a Uslaru
souvenir shop; Alaris operates also other butterfly parks in Seppensen (Buchholz), Lutherstadt-Wittenberg and Uslar

kavárna
cafeteria

2001

soukromé (Alaris GmbH - Peter Hain)
private (Alaris GmbH - of Peter Hain)

500 m2 (hala • the hall)

N/A
 
1) Stručně o motýlím domě

~140 / ~600 0 0 ~140 / ~600
(obvyklý počet během roku • usual number during the year)
0 0 0
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 24.08. 2008 (Video: 2 min 02 sec)
Image 1 of 7
Roman Hynek, 24.08. 2008 (Video: 2 min 02 sec)
Roman Hynek, 24.08. 2008 (Video: 2 min 02 sec)
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 2 of 7
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 3 of 7
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 4 of 7
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 5 of 7
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 6 of 7
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 7 of 7
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008

  Stránka vytvořena 11.08. 2016 Poslední úprava 11.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.