!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Seebad Bansin

Bansin ; Seeheilbad Bansin  Bądzin, Bądzino, Bądzyń Morski

historicky • historically: Banzin, Banzino, Banzyno
od roku 2005 administrativně součást Heringsdorfu • administrativelly part of Heringsdorf since 2005


Tropenhaus Bansin
Tropen Zoo Bansin
Bansin Tropical House • Bansin Tropical Zoo
53°58'13"N, 14°08'22"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-MV-0026A
     
 
Goethestraße 10
17429 Seebad Bansin
GERMANY
 
+49 383782540
 
+49 3837825499
 
info☼tropenhaus-bansin.eu
tropenhausbansin☼gmail.com
 
www.tropenhaus-bansin.eu 
www.tropenhaus-bansin.de/...
 
malý tropický dům (hadi, ještěrky, kajmani, želvy, žáby, tropický hmyz, několik ptáků, aguti, drobní hlodavci...) a několik zvířat venku na zahradě (malpy, kosmani, lvíčci, papoušci...)

small tropical house (snakes, lizards, caimans, turtles, frogs, tropical insects, several birds, agouti, small rodents...) and several animals outside in the garden (capuchins, marmosets, lion tamarins, parrots...)

dětské hřiště, krmení zvířat, množství rostlin, ubytování
children's playground, animal feeding, many plants, accommodation

kavárna a terasa
café and terrace

1970 - na jiném místě (v obecním zahradnictví), 1996 - na současném místě
1970 - on another place (in the municipal garden centre and nursery), 1996 - on current location

soukromé (Bernd Thews a Eva Koop - od 2012)
private (Bernd Thews and Eva Koop - since 2012)

250 m2 + 0,13 ha (1.300 m2) venkovní zahrada
250 m2 + 0.13 ha (1,300 m2) outside garden

 
1) Stručně o Tropickém domě

N/A N/A N/A ~70 / ~150
(2015)
N/A N/A N/A
 
N/A            


 všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 25.08. 2008 (Video: 1 min 28 sec)
Image 1 of 9
Roman Hynek, 25.08. 2008 (Video: 1 min 28 sec)
Roman Hynek, 25.08. 2008 (Video: 1 min 28 sec)
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 2 of 9
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 3 of 9
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 4 of 9
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 5 of 9
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 6 of 9
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 7 of 9
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 8 of 9
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 9 of 9
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008

  Stránka vytvořena 08.08. 2016 Poslední úprava 08.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.