!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Sternberger Burg

Sternberger Burg je administrativně součástí Sternbergu • Sternberger Burg is administratively part of Sternberg


Kamelhof Sternebrger Burg
Sternberger Burg Camel Yard
53°44'05"N, 11°50'04"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-MV-0059B
     
 
Dorfstrasse 1
19406 Sternberger Burg
GERMANY
 
+49 3847311071
 
N/A
 
service☼kamelhof-sternbergerburg.de
 
www.kamelhof-sternbergerburg.de
 
  zřízení, které je kombinací jakéhosi venkovského safari (v traktoru s upraveným valníkem) a zvířat k procházkám, ve výstavbě je moderní výběh vlčáků (kříženců vlka).
Vlčáci (kříženci severoamerických vlků), velbloudi, lamy, alpaky (několik forem), koně, poníci, jaci, buvoli, zakrslí zebu, sobi, kozy, waliské černonosé ovce, králíci, morčata, činčily, pštrosi, nandu...

facility, which is a combination of a sort of rural safari (in a tractor with modified flatbed) and animals for walks, also a modern enclosure of wolfdogs (wolf hybrids) is in the construction.
Wolfdogs (North American wolf hybrids), camels, llamas, alpacas (in several forms), horses, ponies, yaks, buffaloes, dwarf zebus, reindeer, goats, Wallis black-nosed sheep, rabbits, guinea pigs, chinchillas, ostriches, rheas...

dětská zoo, dětské hřiště, procházky s velbloudy, lamami, soby a vlčími kříženci
petting zoo, children's playground, walking with camels, llamas, reindeer and wolfdogs

kavárna
cafeteria

červenec 2015
July 2015

soukromé (Sandra Kohlhaus)
private (Sandra Kohlhaus)

20 ha (z toho 15 ha Safari výběh)
20 ha (15 ha of that is Safari enclosure)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.08. 2016 Poslední úprava 19.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.