!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Stralsund

Strałów  Strzałowò

historicky • historically: Strałów; Stralov; Stralowe; Strale; Stralesund; Stralsunde; Stralsundt


Deutsches Meersemuseum Stralsund
DMM Stralsund
Stralsund German Marine Museum
předešlé názvy  •  former names
1951 - 1966
(DEU) Natur-Museum Stralsund • Naturkundemuseum Stralsund
(ENG) Stralsund Nature Museum • Stralsund Natural History Museum

1966 - 1974
(DEU) Meereskundliches Museum Stralsund
(ENG) Stralsund Oceanographic Museum

1974 - 1998
(DEU) Museum für Meereskunde und Fischerei der DDR
(ENG) Museum of Oceanography and Fisheries of GDR
54°18'45"N, 13°05'17"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-DE-MV-0006A
     
 
Katharinenberg 14-20
18439 Stralsund
GERMANY
 
+49 38312650210
 
+49 38312650209
 
info☼meeresmuseum.de
 
www.meeresmuseum.de
www.deutsches-meeresmuseum.de
 
Mořské muzeum a akvárium nacházející se v historické budově bývalého Dominikánského kláštera Sv. Kateřiny. Patří mezi nejznámější německá akvária, ovšem původně nešlo ani o ryzí  akvárium ani o mořské muzeum... Zařízení bylo založeno v roce 1951 jako Přírodovědné muzeum, kde byla terária s místními plazy a obojživelníky a akvária s faunou Baltu. Na oceánografii se však muzeum přeorientovalo už v roce 1957. Akvárium má 4 hlavní expozice - tropické akvárium, středozemní akvárium, žraloci a rejnoci a želví nádrž. Největší z téměř 50 nádrží má objem 350.000 litrů.

Marine Museum and Aquarium located in a historic building of former Dominican monastery of Saint Catherine. It belongs among the best known German aquariums, however originally it was neither a pure aquarium nor marine museum... The facility was founded in 1951 as Natural History Museum, where were terrariums with local reptiles and amphibians and aquarium with the Baltic sea fauna. However the Museum has reoriented to the oceanography already in 1957. The aquarium has 4 main exhibitions - tropical aquarium, Mediterranean aquarium, sharks and rays and turtle tank. The largest of almost 50 tanks has a capacity of 350,000 liters.

krmení žraloků a mořských želv, obchod se suvenýry, bohaté sbírky muzea (námořnictví, oceánografie, mořská biologie...). DMM má několik poboček - Ozeaneum Stralsund (akvárium), Natureum Darßer Ort (akvárium, maják, pobřeží), Nautineum Dänholm (lodě, rybářství)

shark and marine turtle feeding, souvenir shop, rich collections of the museum (fisheries, oceanography, marine biology ...). DMM has several branches - Ozeaneum Stralsund (aquarium), Natureum Darsser Ort (aquarium, lighthouse, coast), Nautineum Dänholm (ships, fishing)

bistro

24. června 1951 (Otto Dibbelt)
24th June 1951 (by Otto Dibbelt)

nadace • foundation Museum für Meereskunde und Fischerei · Aquarium, Stiftung des bürgerlichen Rechts

0,8 ha (8.000 m2)

 
1) Stručně o DMM

N/A N/A N/A ~300 / ~3000
(~2015)
N/A N/A N/A
 
2014
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 23.08. 2008 (Video: 2 min 20 sec)
Image 1 of 17
Roman Hynek, 23.08. 2008 (Video: 2 min 20 sec)
Roman Hynek, 23.08. 2008 (Video: 2 min 20 sec)
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 2 of 17
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 3 of 17
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 4 of 17
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 5 of 17
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 6 of 17
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 7 of 17
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 8 of 17
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 9 of 17
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 10 of 17
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 11 of 17
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 12 of 17
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 13 of 17
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 14 of 17
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 15 of 17
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 16 of 17
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 17 of 17
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008

  Stránka vytvořena 29.07. 2016 Poslední úprava 29.07. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.