!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Stralsund

Strałów  Strzałowò

historicky • historically: Strałów; Stralov; Stralowe; Strale; Stralesund; Stralsunde; Stralsundt


Ozeaneum Stralsund
Stralsund Oceaneum
54°18'56"N, 13°05'52"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-DE-MV-0007A
     
 
Hafenstraße 11
18439 Stralsund
GERMANY
 
+49 38312650704
 
+49 38312650679
 
info☼ozeaneum.de
 
www.ozeaneum.de
www.deutsches-meeresmuseum.de
 
nová pobočka Deutsche Meeresmuseum - veliké moderní akvárium (a muzeum) v nové architektonicky velmi originální budově. Ryby, paryby a bezobratlí korespondují se speciálním zaměřením Ozeanea na severskou faunu ze studených vod Severního a Baltského moře, Severního ledového oceánu, Severního Altlantiku atd. Od roku 2010 je na terase bazén tučňáků (120.000 litrů).
Největší akvárium má objem 2,6 milionu litrů a čelní sklo 50 m2 (5 x 10 m), další velká akvária mají objem do 200.000 litrů a hloubku 2 - 4 m, ostatní už jsou menší (jen několik set litrů vody). Ve velké hale jsou u stropu (jakoby u hladiny) zavěšeny obrovské modely velryb v životní velikosti.

A new filiale (daughter company) of Deutsche Meeresmuseum - great modern aquarium (a museum) in new architecturally very original building. Species of fish, cartilaginous fish and invertebrates correspond to special focus of the Ozeanaeum - on the Nordic fauna from the cold waters of the North and Baltic Sea, Arctic Ocean, Northern Atlantic etc. Since 2010, also penguins pool is on the terrace (120,000 liters).
The largest aquarium has a volume of 2.6 million litres and windshield 50 m2 (5 x 10 m), the other large aquariums have a volume up to 200,000 litres and a depth of 2 - 4 m, the others are smaller (a few hundred litres of water). In the large hall there are hung a huge whale model in life size near the ceiling (as if under water surface) .

dotykový bazén, modely velryb, prohlídky s průvodcem, krmení tučňáků, žraloků i dalších ryb, mnoho interaktivních prvků, muzejní exponáty, obchod se suvenýry. DMM provozuje několik poboček - Meeresmuseum  Stralsund (akvárium, muzeum), Natureum Darßer Ort (akvárium, maják, pobřeží), Nautineum Dänholm (lodě, rybářství)

touch pool, models of whales, guided tours, pinguins, shark and other fish feeding, many interactive items, museum exhibits, souvenir shop. DMM operates several branches - Meeresmuseum Stralsund (aquarium, museum), Natureum Darsser Ort (aquarium, lighthouse, coast), Nautineum Dänholm (ships, fishing)

restaurace
restaurant

2005 - zahájení stavby; 15. září 2006 - položen základní kámen; 11. července 2008 - otevření (pro veřejnost až 12. července 2008)
2005 - beginning of the building; 15th September 2006 - laying the foundation stone; 11th July 2008 - opening (to the public only in 12th July 2008)

soukromé - Ozeaneum Stralsund GmbH (dceřiná společnost nadace Deutsches Meeresmuseum)
private - Ozeaneum Stralsund GmbH (daughter company of foundation Deutsches Meeresmuseum)

0,87 ha (8.700 m2)

 
1) Stručně o Ozeaneu

N/A N/A N/A ~144 / ~5600
(~2015)
N/A N/A N/A
 
~2015
~2010
2008
       


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 23.08. 2008 (Video: 2 min 24 sec)
Image 1 of 12
Roman Hynek, 23.08. 2008 (Video: 2 min 24 sec)
Roman Hynek, 23.08. 2008 (Video: 2 min 24 sec)
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 2 of 12
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 3 of 12
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 4 of 12
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 5 of 12
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 6 of 12
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 7 of 12
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 8 of 12
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 9 of 12
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 10 of 12
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 11 of 12
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 12 of 12
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008

  Stránka vytvořena 30.07. 2016 Poslední úprava 30.07. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.