!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Stralsund

Strałów  Strzałowò

historicky • historically: Strałów; Stralov; Stralowe; Strale; Stralesund; Stralsunde; Stralsundt


Zoologischer Garten Stralsund
Stralsund Zoological Garden
předešlé názvy  •  former names
1959 - 1964
(DEU) Wildgehege Stralsund
(ENG) Stralsund Game Park

1964 - ~1969 (?)
(DEU) Heimattiergarten Stralsund
(ENG) Stralsund Local Animals Garden

~1969 (?) - 2015
(DEU) Tierpark Stralsund
(ENG) Stralsund Animals Park
54°19'11"N, 13°03'03"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-MV-0005A
     
 
Grünhufer Bogen 2
18437 Stralsund
GERMANY

Postal address:
Barther Straße 57a
18437 Stralsund
GERMANY
 
+49 3831253480
 
+49 383125253481
 
zoo-verwaltung☼stralsund.de
 
www.zoo.stralsund.de +
 
Tierpark Stralsund byl založen v roce 1959 - původně jako (neoplocená) obora divočáků. V roce 1960 přibyli jeleni, lišky, vlci, 1961 poníci, osli, nutrie, mývali, mývalovci a dva medvědi... V roce 1964 byl areál oplocený. Od 70. let se v Tierparku objevují i exotická zvířata a také větší stavby - nejen klece a výběhy, ale i domy pro zvířata (opičinec, dům papoušků...). Po roce 2000 se Tierpark postupně modernizuje. Od roku 2015 se oficiálně jmenuje zoo.
Lvi, levharti, rysi, oceloti, medvědi, vlci, lišky, skunci, šimpanzi, kočkodani, tamaríni, jeleni, daňci, muntžaci, bizoni, velbloudi, klokani, dikobrazi, psouni, dravci, sovy, papoušci, pelikáni, bažanti, malý jihoamerický dům s akvárii a terárii. Významný chov některých vzácných plemen domácích zvířat (rakouskouherští bílí osli, pomořanské hrubovlné ovce, ovce skudde, kozy girgentánské, zakrslý zebu, mangalice a mnoho dalších..., celkem asi 70 plemen).

Tierpark Stralsund was founded in 1959 - originally as (unfenced) game park of wild boars. In 1960, red deer, foxes, wolves were added, in 1961 ponies, donkeys, nutrias, raccoons, raccoon dogs and two bears... In 1964, the area was fenced. Since the 1970s also exotic animals and larger buildings are emerged - not only cages and enclosures, but also homes for the animals (monkey house, parrot house...). After 2000, the Tierpark is gradually modernised. It is officially named the Zoo since 2015.
Lions, leopards, lynxes, ocelots, bears, wolves, foxes, skunks, chimpanzees, vevet monkeys, tamarins, red deer, fallow deer, muntjacs, bisons, camels, wallabies, porcupines, prairie dogs, raptors, owls, parrots, pelicans, pheasants, small South American house with aquariums and terrariums. Important breeding of some rare breeds of domestic animals (white baroque donkeys, Pomeranian coarsewool sheep, skudde sheep, girgentana goats, dwarf zebu, mangalica and many others... a total of about 70 breeds).

dětská zoo, dětské hřiště, prodej suvenýrů, letové ukázky (dravci, papoušci atd.), výstava starých zemědělských nástrojů a strojů
petting zoo, children's playground, souvenirs selling, flying show (raptors, parrots etc.), exhibition of old farm instruments and devices

bistro, kiosek
bistro, kiosk

1959

městská
municipal

16 ha

 
1) Der Zoo Historie
2) Der Zoo Historie in Jahres (bis 1999)
2) Stručně o tierparku

11 / ? 7 / ? 3 / ? 142 / 798
(2008)
13 / ? 56 / ? 52 / ?
 
~2017
2015
2014
2005
2002
2000
1999
  1994
1984
1984
       


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 23.08. 2008 (Video: 3 min 52 sec)
Image 1 of 19
Roman Hynek, 23.08. 2008 (Video: 3 min 52 sec)
Roman Hynek, 23.08. 2008 (Video: 3 min 52 sec)
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 2 of 19
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 3 of 19
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 4 of 19
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 5 of 19
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 6 of 19
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 7 of 19
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 8 of 19
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 9 of 19
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 10 of 19
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 11 of 19
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 12 of 19
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 13 of 19
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 14 of 19
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 15 of 19
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 16 of 19
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 17 of 19
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 18 of 19
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 19 of 19
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008

  Stránka vytvořena 29.07. 2016 Poslední úprava 29.07. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.