!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Stuer

 


Bärenwald Müritz
Müritz Bear Forest
53°23'14"N, 12°19'38"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-MV-0021A
     
 
Am Bärenwald 1
17209 Stuer
GERMANY
 
+49 3992497118
 
+49 3992479619
 
info☼baerenwald-mueritz.de
 
www.baerenwald-mueritz.de
www.vier-pfoten.de/...
 
Medvědí les je projekt mezinárodně působící organizace Vier Pfoten. Jedná se o medvědí park pro zachráněné medvědy z nevhodných chovatelských podmínek a ze zrušených zoo - de facto medvědí zoo - podobná běžné zoo, ale ve všech výbězích jsou jen medvědi. Vznikla v roce 2006 a 2011 byla rozšířena.
Medvědi jsou chováni v rozlehlých přírodních výbězích a v co nejpřirozenějších podmínkách, přičemž je zamezeno množení (kastrací samců). Celková kapacita je 20 medvědů.

Bear Forest is a project of an internationally operating organization of Vier Pfoten. This is the bear park for bears rescued from inappropriate breeding conditions and from closed zoos - de facto bear zoo - similar to normal zoo, but all enclosures are for bears only. It was established in 2006 and extended in 2011.
Bears are kept in large natural enclosures and in conditions as natural as possible, while prevent the reproduction (by castration of males). Total capacity is 20 bears.

prohlídky s průvodcem (jen skupiny)
guided tours (groups only)

bio-bistro, piknikové místo
bio-bistro, picnic place

říjen 2006
October 2006

nezisková organizace Bärenwald Müritz gGmbH a spolek Vier Pfoten e. V.
non-profit organisation of Bärenwald Müritz gGmbH and voluntary association of Vier Pfoten e. V.

16 ha (původně okolo 8 ha)
16 ha (originally around 8 ha)

N/A
 
1) Stručně o parku

0 0 0 1 / 16
(2016)
0 0 1 / 16
 
~2014
           


 všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 21.08. 2008 (Video: 3 min 10 sec)
Image 1 of 23
Roman Hynek, 21.08. 2008 (Video: 3 min 10 sec)
Roman Hynek, 21.08. 2008 (Video: 3 min 10 sec)
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 2 of 23
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 3 of 23
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 4 of 23
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 5 of 23
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 6 of 23
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 7 of 23
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 8 of 23
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 9 of 23
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 10 of 23
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 11 of 23
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 12 of 23
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 13 of 23
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 14 of 23
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 15 of 23
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 16 of 23
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 17 of 23
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 18 of 23
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 19 of 23
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 20 of 23
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 21 of 23
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 22 of 23
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 23 of 23
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008

  Stránka vytvořena 07.08. 2016 Poslední úprava 07.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.