!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Trassenheide

  Wrzosowo

historicky • historically Hammelstall


Wildlife Usedom
 
54°04'40"N, 13°52'06"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   

EU-DE-MV-0060B

     
 
Wiesenweg 2
17449 Trassenheide
GERMANY
 
+49 3837155761
+49 15255727182
 
N/A
 
info☼wildlife-usedom.de
 
www.wildlife-usedom.de
 
přírodovědné muzeum s teráriem, voliérou a dětskou zoo - kozy, králíci, drobní hlodavci, papoušci, hadi, ještěrky, bezobratlí (pavouci, strašilky atd.)

Nature history museum with terrarium, aviary and petting zoo - goats, rabbits, small rodents, parrots, snakes, lizards, invertebrates (spider, stick insect etc.)

muzeum, dětské hřiště, dětská zoo
museum, children's playground, petting zoo

N/A

červen 2009
June 2009

soukromé (Tropic Reptica GmbH)
private (Tropic Reptica GmbH)

~1.000 m2

 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A  všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.06. 2018 Poslední úprava 02.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.