!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Ueckermünde

Nieg Strelitz  Wkra

historicky • historically Strelitz


Tierpark Ueckermünde
Ueckermünde Animal Park
předešlé názvy  •  former names
1962 - ???
(DEU) Heimattiergartenk Ueckermünde
(ENG) Ueckermünde Native Animals Garden
53°43'55"N, 14°01'37"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-MV-0011A
     
 
Chausseestraße 76
17373 Ueckermünde
GERMANY
 
+49 39771549410
 
+49 39771549411
 
info☼tierpark-ueckermuende.de
 
www.tierpark-ueckermuende.de
 
původně velmi malý (0,8 ha) heimattiergarten - lokální mini zoos několika druhy zvířat (divočáci, vietnamská prasata, bažanti, slepice a ještě nedokončené akvárium). Později přibyla další zvířata a Tierpark byl zvětšen na 7 ha. Dnes plnohodnotná zoo na ploše 16 ha. Velký průchozí výběh makaků, nové sladkovodní akvárium, moderní výběh lvů, vyder, lemurů, několik historických budov
Lvi, vlci, vydry, surikaty, dinga, makaci, madrilové, lemuři, jeleni, lamy, mufloni, klokani, nandu, sovy, papoušci, plameňáci, jeřábi, vodní ptáci, sladkovodní ryby, domácí zvířata...

originally very small (0.8 ha) heimattiergarten - mini zoo with several animal species (wild boars, pot-belly pigs, pheasant, chicken and still not completed aquarium). Later other animals were added and the Tierpark was enlarged to 7 ha. Today full-valued zoo on the area of 16 ha. Large walk-through enclosure of macaques, a new freshwater aquarium, modern enclosures of lions, otters, lemurs, several historic buildings...
Lions, wolves, otters, meerkats, dingos, macaques, madrills, lemurs, deer, llamas, moufflons, wallabies, rheas, owls, parrots, flamingos, cranes, waterfowl, freshwater fish, domestic animals...

dětské hřiště, dětská zoo, obchod se suvenýry
children's playground, children's zoo, souvenir shop

restaurace, kiosky
restaurant, kiosks

29. července 1962
29th July 1962

spolek Tierpark Ueckermünde e.V.
voluntary association Tierpark Ueckermünde e.V.

16 ha (původně 0,8 ha, pak 7 ha)
16 ha (initially 0.8 ha, after that 7 ha)

 
 
1) Stručně o tierparku

N/A N/A N/A ~85 / ~645
(2015)
N/A N/A N/A
 
2016
~2009
2008
1997
1984
   


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 25.08. 2008 (Video: 4 min 31 sec)
Image 1 of 22
Roman Hynek, 25.08. 2008 (Video: 4 min 31 sec)
Roman Hynek, 25.08. 2008 (Video: 4 min 31 sec)
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 2 of 22
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 3 of 22
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 4 of 22
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 5 of 22
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 6 of 22
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 7 of 22
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 8 of 22
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 9 of 22
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 10 of 22
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 11 of 22
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 12 of 22
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 13 of 22
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 14 of 22
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 15 of 22
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 16 of 22
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 17 of 22
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 18 of 22
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 19 of 22
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 20 of 22
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 21 of 22
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 22 of 22
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008

  Stránka vytvořena 30.07. 2016 Poslední úprava 30.07. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.