!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Tierpark Wismar
 
     
  Stručně o tierparku  
            Na počátku Wismarského Tierparku, nebo vlastně ještě před ním byla ohrada srnců v Lindengarten, ta byla v roce 1969 přesunuta do Köppernitztalu a položila základ budoucího zookoutku - pod názvem Heimattierpark (lokální zookoutek). K srncům přibývala postupně další a další zvířata až jich bylo asi 200 v 50 druzích a plemenech - to bylo někdy pošátkem 80. let. Ovšem již předtím bylo jasné, že malý prostor (1 ha) tierparku nestačí a také, že není kam jej zvětšovat. Další rozvoj nebyl možný. Proto již v roce 1978 (podle jinéh zdroje 1976) město přijalo rozhodnutí přestěhovat Tierpark asi o půl kilometru vedle do Bürgerparku. Následně začalo plánování (ve spolupráci se Zoo Rostock), poté postupná stavba a stěhování - také postupné. Celý Tierpark byl přemístěn až v roce 1991. Zároveň byl změněn název z Heimattierpark jen na Tierpark a zařízení bylo převedeno z města na nadaci, která zoo spravuje dodnes.
          Současná poloha v parku umožňuje příjezd dvojím způsobem - buď hlavním vchodem, k tomu je však třeba dojít pěšky z ulice Juri-Gagarin-Ring nebo z druhé strany z Philipp-Müller-Strasse. Druhý vchod je přístupný snadněji - po silnici autem z ulice Zum Festplatz. Je zde i obrovské parkoviště, ovšem prohlídka začíná uprostřed zoo.
          Tierpark Wismar chová především zástupce místní fauny (jelenovití, zubři, rysy, vlci, sovy atd.) a domácí zvířata, ale k vidění je i několik exotických druhů (pštrosi, mývali, nosáli a rozhodně nejpopulárnější lemuři kata). Efektní jsou expozice nosálů a ještě více mývalů... Nosáli se pohybují po lanech volným prostorem ze sloupu na sloup, mývali mají dokonce jakési provazové mosty a sloupy s odpočívadly - v délce několik desítek metrů. Největší atrakcí je přístupný ostrůvek, kde jsou na volno lemuři kata. Mají zde zděnou ubikaci, stromy i prolézačky, lidé si mohou sednout mezi lemury na lavičku a pozorovat je.
          Samozřejmostí je dětská zoo nebo všude po Německu běžní "kontaktní" daňci. Až nečekané je obrovské množství atrakcí pro děti. Od záležitostí běžných všude - houpačky prolézačky, přes v současné době v Německu velmi populární trampolíny nebo autodrom (před vchodem), až po lodičky (dokonce myslím, že s vlastním pohonem) nebo takovou tu šílenost vypadající jako loďka, která se spustí z dlouhé příkré konstrukce, vyskočí do vzduchu a dopadne na hladinu... Je toho tady opravdu neskutečně - a to není žádný zábavní park, nýbrž regulérní zoo! Je toho hodně a přitom to není příliš přehnané. Cesta jak nenásilně udržet lidi v zoo celý den a nenápadně z nich vytáhnout cent po centu...
          Není tady mnoho zoologických "zázraků", ale Tierpark je příjemný, udržovaný, čistý, evidentně se i modernizuje a na návštěvníky (především rodiny s dětmi) je rozhodně zařízen dobře.


Autor: Roman Hynek (2008)

 
   
WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.