!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Wildgehege Putbus
 
     
  Stručně o oboře  
            Wildgehege Putbus není nic než klasická zámecká obora, tedy chovná, či ukázková, nikoli lovecká. Zkrátka je tu pro návštěvníky. A to již pěknou řádku let. Založil ji již roku 1815 kníže Vilém Malte I. Putbuský. V roce 1833 jí přestavěl, ale ještě předtím došlo na dvě zajímavější stavby...

             Nejdříve to byl jednoduchý ptačinec na břehu rybníka Schwanenteich. Ten existoval 1825 - 1835 a poté byl nahrazen novou bažantnicí, která sloužila hlavně pro stříbrné a zlaté bažanty. Osmiboká budova měla uprostřed menší dvoupodlažní část a na okrajích - po obvodu na sloupech stáli litinoví orli (viz. obrázek vpravo nahoře). Bažantnice (někdy zvaná ptačinec), přestala sloužit k chovu bažantů někdy před rokem 1910. Dnes jsou z této budovy jen ruiny.

          Druhým zařízením byl opičinec. Ten byl postavený roku 1830 a v letech 1846 - 1848 byl přestavěn do klasicistního slohu. Pavilon s vysokými kulatými voliérami (viz. obrázek vpravo dole) sloužil svému účelu jen velmi krátce - do roku 1854. Dnes služí bývalý opičinec jako muzeum panenek. Budova je sice prosklená, nicméně tvarově někdejší opičinec nezapře.

      Obě tato zařízení byla postavena na přání manželky Viléma Malte - kněžny Luisy z Putbusu (Sofie Frederika Vilemína Luisa z Lauterbachu, německy Sophie Friederike Wilhelmine Luise von Lauterbach). Přesněji řečeno dům opic byl na její přání postaven jistě, o stavbě ptačince na kněžnino přání se jen domníváme.

          Do současnosti se dochovala pouze obora. Kdysi bývala součástí asi 75 hektarů velkého zámeckého parku před Schlosskirche. Dnes je to osmihektarový výběh, který se táhne od kraje Putbusu téměř do samého centra. Obora je výborně dostupná nejen autem, ale vlastně i pěšky z náměstí. Zcela nepochybně právě proto je tolik vyhledávaná a navštěvovaná.

           Výběh je domovem asi stohlavého stáda jelenů a daňků (normálních i bílých) a je možné obejít jej celý dokola podél oplocení, což představuje asi kilometr a půl dlouhou procházku. Jinou možností je restaurace Jägdhütte, která stojí v jihozápadní části hned u výběhu, nejčastěji však návštěvníci pozorují zvířata od zámečku, kde se stádo nejčastěji zdržuje. Jeleni zde bývají dokrmováni a stejně tak jsou naučení (zvláště daňci) si právě sem chodit brát z ruky tvrdé pečivo od lidí.

          Výběh je z větší části travnatý (louka), uprostřed je řada stromů podél strouhy a pár jich stojí i u zámku. Nejzajímavější na oboře je asi její poloha uprostřed města, kousek od náměstí.

           Obora je nepochybně zajímavá z historického hlediska (myslím jak historii města, tak historii chovatelství), ovšem těžko ji můžeme považovat za atrakci či cíl, který by lákal turisty z daleka. Prostě k Putbusu patří, je zde asi 200 let (jen asi o 5 let mladší než město) a je jedině dobře, že někoho nenapadlo ji rušit. Možná by naopak nebylo špatné postavit i nějakou ukázkovou bažantnici a třeba i jednu věší voliéru, případně výběh opic...Autor: Roman Hynek (2008)

 
   
WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.