!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Wildpark-MV
 
     
  Stručně o parku  
            Současný excelentní přírodní park si prošel poměrně pestrou historií. Úplně nejdříve (od roku 1936) byl v centru města maličký Heimattiergarten, tedy zahrada místních zvířat. Ten nepřežil válku. V roce 1959 lesníci zřídili malý Wildpark na okraji města, to vyvolalo touhy občanů po Tierparku. Touto myšlenkou, tedy vedle wildparku zřídit ještě i tierpark, se seriózně zabývala rada města, ale nakonec bylo rozhodnuto, že stavba tierparku by byla zbytečně nákladná a tak bude tierpark zhotoven přestavbou s existujícího wildparku. To se také stalo a 3. července 1960 byl tierpark otevřen, tedy rok po otevření předešlého wildparku a následně převeden od Lesů pod město. Z počátku zde bylo jen 7 druhů / 20 ks zvířat, ale již za rok se situace zlepšila - v roce 1961 Tierpark na ploše 8,5 ha choval 51 druhů / 189 ks zvířat. V dalších socialistických letech se areál zvětšil na 12,5 ha, přibylo zvířat, výběhů, klecí i staveb a Tierpark Güstrow se stal jedním z mnoha východoněmeckých malých tierparků. Nebyl ničím jiný - ani lepší ani horší, prostě se zapadl do početné skupiny, z níž nevyčníval.
          Po revoluci se však situace diametrálně změnila. Nejdřív dostal Tierpark od města dalších 157 ha pozemku, vznikla nová koncepce Přírodního ekologického parku a následně byl tierpark kompletně přebudován do nové senzační, velmi moderní a rozhodně i atraktivní podoby. Park se specializuje sice jen na místní faunu, ale expozice jsou provedené takovým způsobem, že často až zrak přechází. Vše je natolik unikátní, že návštěvníkům nemůžou exotická zvířata ani chybět.
          Unikátní je již obrovská nová supermoderní patrová vstupní budova, která slouží jako pokladna, obchod, restaurace, kanceláře a především jako vzdělávací a informační středisko. V obrovské hale jsou nejen informační tabule, ale spousta názorných ukázek, které formou hry zatahují děti do problematiky ochrany životního prostředí a místní fauny. Pro děti je to skutečně velmi interaktivní přírodopis, při němž musí mít nutně pocit, že si hrají. Každá věc je tvořena takovým způsobem, aby to donutilo nejmladší návštěvníky si vše vyzkoušet. Například tabule s pohyblivými bouřkovými mraky - děti s nimi sami hýbají, přičemž názorně vidí, jak vzniká déšť. Obdobných záležitostí jsou tu desítky, ne-li stovky a opravdu snad všechny děti si hrají...
          Středem haly protéká potůček na němž stojí nádherné válcovité z hora odkryté sladkovodní akvárium. V podpodlažním patře jsou v jedné stěně haly tři obrovské výlohy, coby průhled do vedlejšího rybníku. Voda je plná ryb, dno i břeh jsou expozičně upraveny a tak je tu třeba utopená dřevěná loďka a aby byl efekt ještě silnější, vede jezírkem prosklený Aqua tunel. Už jen tato jedna budova je nádherná záležitost, ale park má pochopitelně i venkovní část. Obrovské průchozí voliéry sov, dravců, veverek, jezírko s čápi a volavkami přes nějž vede dřevěná lávka, výběhy vlků a rysů s dlouhatánským vyhlídkovým ochozem vedoucím napříč výběhem. Velmi moderní nový pavilon a rozlehlý výběh medvědů. Obrovské stádo "kontaktních" daňků, které má volný pohyb po velké části zoo. V pravé části (od vstupní budovy, jsou pak menší expozice (mývali apod.), dětská zoo, populární "myší dům", což je dřevěný baráček s běžným domácím vybavením, po němž se prohání bezpočet myší. V této části je též restaurace a množství různých dětských atrakcí.
          NUP má obrovskou rozlohu 200 ha (především les), to mj. znamená, že výběhy jsou obvykle obrovské a tak nemusíte třeba medvěda, či vlka vůbec vidět. Pro tyto případy je zde nainstalováno několik webových kamer. Je zde sice okolo tisícovky zvířat, ale prostor je tak velký, že jsou expozice poměrně daleko od sebe, takže je návštěva parku také příjemnou procházkou lesem.

Poznámka 2016: Nature- und Umwelt Park Güstrow byl přejmenován na Wildpark-MV a přibylo několik dalších nových expozic. Zajímavé je, že mají vlci a rysi přístup do obrovského tříhektarového medvědího výběhu.


Autor: Roman Hynek (2008)

 
   
WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.