!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Wisentreservat Damerower Werder
 
     
  Stručně o zubří oboře  
            Najít Wisentreservat není úplně snadné, jelikož je, coby jeho poloha, udáván buď Drewitz, což je poštovní adresa (na lesní správu, tedy provozovatele) nebo v lepším případě Jabel, tedy město k jehož katastru rezervace patří. Fakticky je však dobré 4 km odsud (z Drewitzu dokonce 21 km). Wisentreservat leží nedaleko někdejší vesničky Damerow (dnes součást Jabelu) na poloostrově mezi jezery Kölpinsee a Jabelsche See (Damerower Werde znamená ostrov či výspa Damerowa). Asi kilometr za městem směrem na Waren je odbočka vpravo označená poutačem ve tvaru dřevěného zubra stojícího v poli a několika (nepříliš nápadných) cedulí. Na konci této odbočky - ulice Zum Wisent, za Damerowem je malé travnaté parkoviště a z něj vede asi dvěstěmetrová pěší cesta přímo ke vchodu.
          Wisentreservat, tedy zubří rezervace je známa spíše pod starším názvem Wisentgehege - zubří výběh, či obora. Funguje již přes 50 let (1957). V době otevření bylo na tomto místě okolo 280 zubrů, ovšem jen 12 jich bylo použitelných pro chov. Se zubry je v Evropě značný problém, jelikož jen velmi malé procento z nich je čistokrevných, proto obdobná zařízení fungují i jinde - zejména v Rusku, Polsku a Bělorusku . Dnes v Damerower Werder žije okolo 30 kusů zubrů, z toho asi třetina v expoziční části. Za celou éru obory či rezervace se zde narodilo více než 200 telat a dokonce zubří dvojčata, což je vzácnost připadající průměrně na tisíc porodů.
          U vstupu do parku je nová moderní administrativní budova s restaurací a infocentrem, za ní následuje venkovní formikárium - expozice mravenců. Jde o takovou ve světě běžnou záležitost, kdy jsou dva skleněné boxy spojené skleněným tunelem, takže mravenci jsou přinuceni k prolézání z jedné nádoby do druhé. V stěně tunelu je zabudováno zvětšovací sklo, aby návštěvník mravence lépe viděl. Obvykle se toto sice používá pro tropické mravence, kteří v jedné části "bydlí" a v druhé mají materiál a potravu. Je efektnější vidět mravence, jak s prázdnou přebíhají k rostlinkám a s ustřiženým listem se pak vrací, ale sem by se tropičtí mravenci opravdu nehodili...
          Pokračujete-li dále po návštěvnické cestě, minete skutečnou mravenčí kupu ve volné přírodě (je za zábradlím). A dále dojdete k tzv. Schaugehege, což jsou expoziční obory - dva rozlehlé výběhy "bez konce". U každého je obrovská dřevěná vyhlídka (div ne pódium). Levá vyhlídka má i dalekohled na mince. V každém výběhu bývá stabilně okolo pěti až deseti kusů zubrů, ovšem při rozloze výběhů nemusíte vidět ani jednoho. Levý výběh má plochu 4 ha, pravý 2,5 ha!!! Třetí stádo zubrů (okolo 10 - 15 ks) je pak neexpoziční a žije nadivoko s ostatními divokými zvířaty (jeleni, lišky, kanci...) na ploše 287 ha!!! Celý park má (včetně nezubřích prostor) 320 ha. Je zde hned několik typických evropských biotopů - 140 ha opadavého lesa, 80 ha smíšeného lesa, 35 ha jehličnatého lesa, 25 ha luk a mýtin a 20 ha pobřežního rákosí.
          Zubři v expozicích jsou přikrmováni v místě vyhlídek, takže se tam v určitou denní dobu zdržují. Nezastihnete-li je tady, můžete pokračovat cestičkou okolo levého výběhu. Lze jej obejít ze dvou stran a tak velmi pravděpodobně zubry zahlédnete, ačkoli spíše v dáli ve vysoké trávě - chce to dalekohled... Tady se zkrátka všechno točí okolo zubrů ne okolo lidí. Na rohu výběhu, tedy v půli cesty, je udělané maličké piknikové místo - stůl a lavičky na břehu s nádherným výhledem na Kölpinsee.
          Chovatelsky jde o úžasné a unikátní zařízení, pro zubry jako stvořené. Snad každý zubr by chtěl bydlet právě tady, ovšem na druhé straně z pohledu návštěvníka to až tak zajímavá záležitost nebude.

Poznámka 2016: V posledních letech se Wisentreservat přece jen o něco více orientuje i na návštěvníky, kromě již zmíněného nového infocentra a vlastně i nového formikária, byl zřízen i ukázkový výběh jelenů s populárním jelenem jménem Henry.

Autor: Roman Hynek (2008)

 
   
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.