!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Hämeenlinna

Hämenlidn  Tavastehus  Хямеэнлинна [Khyamyeenlinna]

v ruském období • during Russian era: Тавастегус [Tavastegus]


† Trooppinen Eläintalo - Verkatehdas
Tropical Animal House - Verkatehdas
60°59'54"N, 23°28'35"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-FI-XX-0007A†
     
 
Viipurintie 4
Verkatehdas
13200 Hämeenlinna
FINLAND
 
- - -
 
Soukromé terárium s mnoha druhy plazů (hadů, ještěrek, želv i krokodýlů), ale také několik druhů ryb, bezobratlých (štíři, pavouci) a ptáků (turaka, papoušci, loskutáci). V roce 2007 bylo tropikárium přestěhováno do Helsinek kvůli nízké návštěvnosti v Hämeenlinně.

Private terrarium with many species of reptiles (snakes, lizards, turtles and crocodiles), but also several species of fish, invertebrates (scorpions, spiders) and birds (turacos, parrots, hill mynahs). 2007, the tropicarium was moved to Helsinki due to low attendance at Hämeenlinna.

12. ledna 2000 (Risto Räkköläinen)
12th January 2000 (by Risto Räkköläinen)

2007 - přestěhováno do Helsinek
2007 - moved to Helsinki

soukromé - Risto Räkköläinen - Trooppinen Eläintalo Tropicario Ky (komanditní sool.)
private - Risto Räkköläinen - - Trooppinen Eläintalo Tropicario Ky (limited partnership)

N/A

N/A

N/A

~7 / ? ~3 / ? ~1  / ? ~47 / ?
(2001)
~33 / ? ~3 / ? 0
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.12. 2018 Poslední úprava 23.12. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.