!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Helsinki

Helsset  Hel'sinki  Helsingfors  Хельсинки [Khel'sinki]   Helsingi   Helsinky

historicky (v ruštině) • historically (in Russian): Гельсингфорс [Gel'singfors]


† F.I.S.U. – Akvaarionäyttely Helsingissä
F.I.S.U. - Aquarium exhibition in Helsinki
60°10'05"N, 24°56'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-FI-XX-0019A†
     
 
Pohjoisesplanadi
00101 Helsinki
FINLAND
 
- - -
 
veřejná akvarijní výstava (a prodejna akvarijních potřeb, akvarijních a herpetologických knih apod.) – v přízemních prostorách obchodní a kancelářské budovy – v asi 10 místnostech. Vše velmi obyčejně zařízené - akvária a terária ve stojanech okolo stěn. Velká kolekce sladkovodních i mořských ryb (ale jen druhy běžné i mezi hobby chovateli) a několik málo obojživelníků, plazů a bezobratlých. Akvarijní výstava existovala v Helsinkách velmi krátce, poté byla přestěhována do Vodního zábavního parku Aqua Serena v Korpilampi (administrativně část Espoo).

a public aquarium exhibition (and a shop of aquarium equipments, aquarium and herpetological books etc.) - in the ground floor of a business and office building - in about 10 rooms. All was very commonly furnished - aquariums and terrariums in the stands around the walls. A large collection of freshwater and marine fish (but only species common in hobby breeders) and a few amphibians, reptiles and invertebrates. The aquarium exhibition existed very shortly in Helsinki, then was moved to Aqua Serena Water amusement park in Korpilampi (administratively part of Espoo).

1988

~1989 - přestěhováno do Korpilampi
~1989 - moved to Korpilampi

soukromé
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.12. 2018 Poslední úprava 24.12. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.