!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Joensuu

Jovensuu  Jogensu  Йоэнсуу [Yoensuu]


† Joensuun trooppinen perhospuutarha
Kari Heimosen perhospuutarha
Joensuu Tropical Butterfly Garden • Kari Heimonen's Butterfly Garden
62°37'32"N, 29°46'20"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-FI-XX-0040A†
     
 
Raatekankaalle Avainkuja 2
80100 Joensuu
FINLAND
 
- - -
 
malá soukromá tropická motýlí zahrada - nejsevernější na světě. Existovala jen krátce - v prvním roce návštěvnost překročila 100.000, ve druhém (do září) 65.000, přesto zahrada v září 1992 zkrachovala (kvůli devalvaci finské marky a krizi). V následujícím roce koupila motýlí zahradu nová společnost pod vedením Eino Räsäsena. Přibylo dalších zvířat – strašilky, štíři, sklípkani, černé vdovy, kajmani, krajty a tropičtí ptáci atd. Společnost však zkrachovala v roce 1995. Poslední vlastník, společnost Perhonkello Oy, zkrachovala v 1997.
Mezi tím původní vlastník otevřel jinou motýlí zahradu ve Vantaa, která existovala jen asi půl roku a po zavření této motýlí zahrady v Joensuu byla jiná otevřena v místní botanické zahradě.
Tropičtí motýli, pavouci, štíři, strašilky, kajmani, hadi, želvy, kakadu a další tropičtí ptáci.

small private tropical butterfly garden - the northernmost in the world. There existed short time only - attendance in the first year exceeded 100,000, in the second (until September) 65,000, nevertheless the garden went bankrupt in September 1992 (due to devaluation of Finnish mark and crisis). Next year, a new company led by Eino Räsäsen bought the buttefly garden. Other animals were added - stick insect, scorpions, tarantulas, black widows, caimans, pythons and tropical birds etc. However, the company went bankrupt in 1995. The last owner, company of Perhonkello Oy, went bankrupt in 1997.
Meanwhile, the original owner opened another butterfly garden in Vantaa, which existed for about half year only, and after closing this butterfly garden in Joensuu, another was opened in the local botanical garden.
Tropical butterflies, spiders, scorpions, stick insect, cimans, snakes, turtles, cocaktoo and other tropical birds.

1990 - založení; jaro 1991 - otevření veřejnosti; září 1992 - bankrot; 1993 - znovuotevření; 1995 - bankrot; 1995 nebo 1996 - znovuotevření
1990 - foundation; spring 1991 - opening to the public; September 1992 - bankrupt; 1993 - reopening; 1995 - bankrupt; 1995 or 1996 - reopening

1997

soukromé - 1990 - 1992 Joensuun Perhospuutarha Oy (s.r.o.; Kari Heimonen a Ilkka Paatero); 1993 - 1995 Eino Räsäsena; 1995 - 1997 Perhonkello Oy
private - 1990 - 1992 Joensuun Perhospuutarha Oy (Ltd.; Kari Heimonen and Ilkka Paatero); 1993 - 1995 Eino Räsäsena; 1995 - 1997 Perhonkello Oy

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 30.12. 2018 Poslední úprava 30.12. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.