!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Korpilampi

administartivně součást Espoo • administratively part of Espoo


† F.I.S.U. – Akvaarionäyttely Espoossa
F.I.S.U. - Aquarium exhibition in Espoo
60°19'29"N, 24°44'21"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-FI-XX-0018A†
     
 
Tornimäentie 10,
Korpilampi
02970 Espoo
FINLAND
 
- - -
 
Veřejné akvarijní výstava ve Vodním zábavním parku Aqua Serena, která sem byla přestěhovaná z Helsinek. Byla menší než ta původní, ale již to byla jen výstava (bez akvarijní prodejny). K rybám přibylo více terarijních zvířat – plazů, obojživelníků i bezobratlých. Zvláštní atrakcí byla černá vdova.

Public aquarium exhibition in Aqua Serena Water amusement park, which was moved here from Helsinki. It was smaller than the original, but it was just an exhibition only (no aquarium shop). There were more terrarium animals - reptiles, amphibians and invertebrates. A special attraction was the black widow.

~1989 - přestěhováno z Helsinek
~1989 - moved from Helsinki

1991

soukromé
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.12. 2018 Poslední úprava 24.12. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.