!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kouvola

Kouvol  Коувола [Kouvola]


† Tykkimäen terraario
Tykkimäki Terrarium
60°50'03"N, 26°46'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-FI-XX-0015A†
     
 
Kanuunakuja 2,
45200 Kouvola
FINLAND
 
- - -
 
Majitel pojízdné výstavy plazů, Björn Gammals chtěl v Helsinkách v zábavním parku Linnanmäki vybudovat terárium, spravující organizace zábavního parku to odmítla (později tam vyrostlo SeaLife akvárium), ale nabídla místo toho sesterský Zábavní park Tykkimäki v Kouvole. A terárium tam bylo v roce 1987 skutečně vybudováno. Celý prostor byl tvořen umělými skalami po vzoru Stockholmského Skansen Akvarietu. Původně zde byli hlavně velcí plazi (z pojízdné výstavy) – velké druhy hadů, krokodýli, varani, leguáni atd. Později přibyla i menší zvířata – menší hadi, ještěrky, želvy, obojživelníci a bezobratlí (štíři, pavouci, švábi, strašilky...).
Po letní sezóně, v říjnu 2005 bylo terárium zrušeno a v budově zřízeno rychlé občerstvení

The owner of the mobile exhibition of reptiles, Björn Gammals wanted to build a terrarium in Helsinki Linnanmäki amusement park, operating company rejected it (later the SeaLife grew up there), but instead that offered him place in the affiliated Tykkimäki Amusement Park in Kouvola. And the terarium was really created there in 1987. The whole space was made of artificial rocks in the manner of Stockholm Skansen Aquarium. Originally, there were mainly large reptiles (from the mobile exhibition) - large species of snakes, crocodiles, monitors, iguans etc. Later, also smaller animals were added - smaller snakes, lizards, turtles, amphibians and invertebrates (scorpions, spiders, cockroaches, stick insect...).
The terrarium ws closed after the summer season in October 2005 and fast food was set up in the building.

1987

2005

soukromé - Björn Gammals
private - Björn Gammals

N/A

N/A


N/A N/A N/A ~60 / ~200
(2005)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.12. 2018 Poslední úprava 24.12. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.