!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kuluntalahli

 


† Suvenniemen Eläintieteellinen asema
Remmlerin eläintarha
Suvenniemi Zoological Station • Remmler's Zoo
64°14'11"N, 27°53'49"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-FI-XX-0002A†
     
 
Suvenniemi
87950 Kuluntalahti
FINLAND
 
- - -
 
soukromá zoo, kterou provozoval německý biolog, lovec, sokolník a špion Gestapa Friedrich Wilhelm Remmler (známý též jako Fritz) se svým bratrem Hansem Ottou Remmlerem. Zoologická stanice Suvenniemi vznikla v roce 1925 v Kuluntalahti a v roce 1928 byla přestěhována do Tuovily (viz. více). Převážně finská lesní zvířata.

private zoo, which was operated by German biologist, hunter, falconer and Gestapo spy Friedrich Wilhelm Remmler (known also as Fritz) with his brother Hans Otto Remmler. The Suvenniemi Zoological station was created in 1925 in Kuluntalahti and was moved to Touvila in 1928 (see more). Mainly Finnish forest animals.

1925

1928 - přestěhováno do Tuovily
1928 - moved to Tuovila

soukromé - Friedrich Wilhelm Remmler (Fritz Remmler)
private - Friedrich Wilhelm Remmler (Fritz Remmler)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.12. 2018 Poslední úprava 01.12. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.