!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tampere

Tampereh  Tammerfors  Тампере [Tampere]

v ruském období • during Russian era: Таммерфорс [Tammerfors]


† Tampereen eläintarha
Tampere Zoo
61°29'46"N, 23°46'56"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-FI-XX-0006A†
     
 
Sorsapuisto
Tampere
FINLAND
 
- - -
 
Městská zoo byla v roce 1964 zřízena jako dočasné zařízení v prostorách bývalých městských jatek v parku Sorsapuisto. Od samého počátku se sice plánovalo její přestěhování na nějaké vhodnější místo, ale to se nakonec nenašlo a tak byla v roce 1972 zoo zrušena, kvůli nevhodným podmínkám. Zvířata byla přemístěna do ostatních finských a především švédských zoo.
V prvním roce měla zoo asi 60 zvířat a návštěvnost 93.000 (od července). Další rok bylo zvířat již 70 (25 druhů) a návštěvnost se vyšplhala na 150.000. Kromě posledního (necelého) roku nikdy neklesla pod 100.000.
Lvi, tygři, levharti, pumy, rysi, divoké kočky, medvědi hnědí a ušatí, vlci, lišky, mývalovci, jezevci, rosomáci, šimpanzi, paviáni, mandrilové, kočkodani zelení a mona, makaci rhesus, malpy, talapoini, kotulové, osli, krkavci, racci, aligátoři, želvy a další

1964, the Municipal Zoo was created as a temporary facility in the premises of former municipal slaughterhouses in Sorsapuisto Park. Since the very beginning its moving to some more suitable place was planned, but it was not found, and so the zoo was finally closed in 1972 due to inappropriate conditions. The animals were moved to other Finnish and, mainly to Swedish zoos.
In the first year, the zoo had about 60 animals and attendance of 93,000 (since July). The next year there were 70 animals (25 species) and the attendance climbed to 150,000. Except the last (less than) year, it has never dropped below 100,000.
Lions, tigers, leopards, cougars, lynxes, wild cats, brown and Asiatic black bears, wolves, foxes, raccoon dogs, badgers, wolverines, chimpanzees, baboons, mandrills, green and mona monkeys, rhesus macaques, capuchins, talapoins, squirrel monkeys, donkeys, ravens, gulls, alligators, turtles and others

1. července 1964
1st July 1964

26. září 1972
26th September 1972

městská
municipal

N/A

N/A

1) Historie Zoo Tampere

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.12. 2018 Poslední úprava 23.12. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.