!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tuovila
 

† Syrjälän Eläintieteellinen asema
Remmlerin eläintarha • Tuovilan eläintarha
(also Suvenniemen Eläintieteellinen asema is used, although Suvenniemi was previous location)
Syrjälä Zoological Station • Remmler's Zoo • Tuovila Zoo
64°15'32"N, 27°44'15"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-FI-XX-0003A†
     
 
Syrjäläntie
Tuovila
87910 Kajaani
FINLAND
 
- - -
 
soukromá zoo německého biologa, lovce, sokolníka a špiona Gestapa Friedricha Wilhelma Remmlera (známého též jako Fritz), kterou provozoval se svým bratrem Hansem Ottou Remmlerem. Zoologická stanice Suvenniemi vznikla v roce 1925 v Kuluntalahti a v roce 1928 byla přestěhována do Syrjälä v Tuovile (dnes součást Kirkkoaho) u Kajaani. Remmler měl asi 1000 zvířat, která byla částečně i pro obchod (prodával zvířata do předních evropských zoo) a některá využíval i ve filmech. Když byl počátkem války (1939) Remmler vyhoštěn ze země, zoo ze dne na den zanikla.
Především finská lesní zvířata, ale i množství exotických druhů - gepardi, levharti, rysi, medvědi, vlci, polární lišky, rosomáci, vydry, gorily, opice, losi, sobi, pakoni a další antilopy, zajíci, veverky, klokani, pštrosi, orli, jestřábi, domácí zvířata...

private zoo of German biologist, hunter, falconer and Gestapo spy Friedrich Wilhelm Remmler (known also as Fritz) which he operated with his brother Hans Otto Remmler. The Suvenniemi Zoological station was created in 1925 in Kuluntalahti and was moved to Syrjälä in Touvila (today part of Kirkkoaho) near Kajaani in 1928. Remmler had about 1000 animals which were partly also for business (he sold animals to leading European zoos) and some of them he used also in films. When Remmler was expelled from the country at the beginning of the war (1939), the zoo disappeared from day to day.
Mainly Finnish forest animals but also many exotic species - cheetahs, leopards, lynxes, bears, arctic foxes, wolverines, otters, gorillas, monkeys, elks, reindeer, gnus and other antelopes, hares, squirrels, kangaroos, ostriches, eagles, goshawks, domestic animals...

1928 - přestěhováno z Kuluntalahti
1928 - moved from Kuluntalahti

16. prosince 1939
16th December 1939

soukromé - Friedrich Wilhelm Remmler (Fritz Remmler)
private - Friedrich Wilhelm Remmler (Fritz Remmler)

4 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A ? / ~ 1000
(1930s)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.12. 2018 Poslední úprava 01.12. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.