!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Vantaa

Vanda  Вантаа [Vantaa]

dříve • formerly: Helsingin Pitäjä ; Helsinge ; Helsingin maalaiskunta


† Akvaariolinna
Castle aquarium
60°16'50"N, 24°48'56"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-FI-XX-0014A†
     
 
Tiilenlyöjänkuja 3 (Petikko)
01720 Vantaa
FINLAND
 
- - -
 
Soukromé akvárium a terárium s množstvím hadů, ještěrek, želv, sladkovodních i mořských ryb, vodních bezobratlých, ale i ptáků, štírů a pavouků. Interiér simuloval tropické podmínky – teplý a vlhký vzduch, ptačí zpěv, umělý déšť a bouřka. Největší atrakcí byl bazén s kajmany.
V roce 2002 došlo ke změně vlastnictví – Akvaariolinnu koupila společnost Siniriutta obchodující s akvaristickým zbožím (zvláště pro mořskou akvaristiku). Záhy přebudovala část akvária na akvaristickou prodejnu a v roce 2006 i zbývající část – v létě 2006 bylo tedy veřejné akvárium a terárium definitivně zrušeno. Akvaariolinna sice funguje nepřetržitě dodnes (již pod třetím majitelem), ovšem od roku 2006 jen jako akvaristický obchod.

Private aquarium and terrarium with a number of snakes, lizards, turtles, freshwater and marine fish, aquatic invertebrates, but also birds, scorpions and spiders. The interior simulated tropical conditions - warm and humid air, bird singing, artificial rain and thunderstorms. The largest attraction was the pool with caimans.
2002, there was a change of ownership - Akvaariolinna was bought by Siniriutta company which trading with aquaristic equipments (especially for marine aquaristics). It soon rebuilt part of the aquarium to the aquarists store and in 2006 also the remaining part - so in the summer of 2006, the public aquarium and terrarium were finally canceled. Aquariolinina has been operating continuously until today (already under the third owner), however since 2006, it is only an aquarium shop.

1983

2006

soukromé - původně Paul Juhava, od 2002 Siniriutta Ky (s.r.o.)
private - originally Paul Juhava, since 2002 Siniriutta Ky (Ltd.)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.12. 2018 Poslední úprava 24.12. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.