!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Vantaa

Vanda  Вантаа [Vantaa]

dříve • formerly: Helsingin Pitäjä ; Helsinge ; Helsingin maalaiskunta


† Trooppinen perhospuutarha Vantaalla Viherpajan Puutarhakeskuksessa
Tropical Butterfly Garden in Vantaa Viherpaja Garden Centre
60°18'19"N, 25°00'14"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-FI-XX-0041A†
     
 
Meiramitie 1
01510 Vantaa
FINLAND
 
- - -
 
malá soukromá tropická motýlí zahrada v Zahradním centru Viherpaja ve Vantaa. Měla to být snaha o obnovení někdejší motýlí zahrady (v Joensuu), ale velmi brzy skončila - kvůli neshodám mezi majitelem motýlí zahrady a majitelem zahradního centra, který údajně svévolně vypínal topení ve skleníku a tím zabíjel motýly.

small private tropical butterfly garden in Viharpaja Garden Centre in Vantaa. It should be attempt to restore the former butterfly garden (in Joensuu), but it soon ended - due to disagreements between owner of the garden butterfly and owner of the garden centre, who allegedly switched off the heating in the greenhouse and killed the butterflies.

zřejmě 1997 (některé zdroje uvádí 1995, ale zahrada existovala asi jen půl roku)
perhaps 1997(some sources mention 1995, but the butterfly garden existed probably half year only)

1997

soukromé - Kari Heimonen
private - Kari Heimonen

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 30.12. 2018 Poslední úprava 30.12. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.