!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ylöjärvi

Юлёярви [Yulyoyarvi]


† Pirttikallion kotieläinpiha
Pirttikallio Animal Yard
61°34'02"N, 23°36'51"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-FI-XX-0051B†
     
 
Pirttikalliontie 29
33480 Ylöjärvi
FINLAND
 
- - -    
 
soukromá dětská zoo, která existovala jen krátce - poníci, kozy, ovce, skot, prasata, králíci, morčata, slepice, pávi, bažanti, perličky, krůty, křepelky, husy, kachny, holubi...

private children's zoo, which existed shortly only - ponies, goats, sheep, cattle, pigs, rabbits, guinea pigs, chickens, peacocks pheasants, guinea fowl, turkeys, quails, geese, ducks, pigeons...

asi • perhaps 2011

2014

soukromé - Pirttikallion Pientila
private - Pirttikallion Pientila

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.01. 2019 Poslední úprava 02.01. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.