!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Epaala

 


Strutsitila Syrjynen
Syrjinen's Ostrich Farm
61°22'15"N, 24°14'49"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-FI-XX-0050B
     
 
Kirvuntie 76
36600 Pälkäne, Epaala
FINLAND
 
+358 408494817
+358 400636421
 
N/A
 
strutsitila☼gmail.com
 
www.strutsitila.com  
 
původně komerční pštrosí farma s několika dalšími domácími zvířaty, která postupně přerostla v mini zoo – kočky, daňci, ovce, divočáci, prasata, koně, králíci, pštrosi, slepice, holubi, husy...

originally commercial ostrich farm with several other domestic animals, which gradually grew into the mini zoo - cats, fallow deer, sheep, wild boars, pigs, horses, rabbits, ostriches, chickens, pigeons, geese...

prohlídky s průvodcem, prodej produktů
guided tours, products sale

kavárna, cukrárna
cafe, sweet shop

1999

soukromé - Srutsitila Syrjynen / A&A Syrjynen Ay (v.o.s., Ari a Anu Syrjynen)
private -  Srutsitila Syrjynen / A&A Syrjynen Ay (General partnership; Ari a Anu Syrjynen)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A

? / ~200
(2018)

N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.01. 2019 Poslední úprava 02.01. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.