!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Eräjärvi

 


Eläinpiha Ponimaa
Animal Yard Ponimaa (= Ponyland)
61°35'07"N, 24°35'41"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-FI-XX-0049B
     
 
Kallioniemi 14
35220 Eräjärvi
FINLAND
 
+358 440773000
+358 400630130
 
N/A
 
palomaa☼kotiposti.net
 
www.ponimaa.fi  
 
původně koňská a pony farma v Röylä u Lohji, v roce 2010 přestěhováno do Eräjärvi, od té doby dětská zoo a zážitková farma s především domácími zvířaty – polární lišky, mývalovci, skunci, psi, kočky, alpaky, kozy, ovce, skot, prasata, koně, poníci, osli, králíci, morčata, bažanti, pávi, slepice, krůty, kachny, husy, holubi, hrdličky, želvy...

originally horse nad pony farm in Röyl§a near Lohja, moved to Eräjärvi in 2010, since that time children's zoo and experience farm with mainly domestic animals - arctic foxes, raccoon dogs, skunks, dogs, cats, alpacas, goats, sheep, cattle, pigs, horses, ponies, donkeys, rabbits, guinea pigs, pheasants, peacocks, chickens, turkeys, ducks, geese, pigeons, doves, tortoises...

jízda na koních, výstava starých hraček a mnoho dalších dětských pohádkových a venkovských atrakcí a aktivit
horse riding, exhibition of old toys and many others children's story-tale and country attractions and activities

N/A

asi 2010 (původně v Röylä u města Lohja - asi od 2007, farma či mini zoo vznikla zřejmě až po přestěhování v roce 2010)
perhaps 2010 (originally in Röylä near Lohja - may be since 2007, the farm or mini zoo was created perhaps only after the moving in 2010)

soukromé - Linda Helske
private -  Linda Helske

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.01. 2019 Poslední úprava 02.01. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.