!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Heinola

Хейнола [Kheynola]


Heinolan Lintutarha
Heinola Bird Garden
61°12'12"N, 26°02'33"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-FI-XX-0022A
     
 
A. F. Aironkatu 3
18100 Heinola
FINLAND
 
+358 505951416
 
N/A
 

olli.vuori☼heinola.fi

 
www.heinolanlintutarha.fi  
 
Heinolan lintutarha začínala jako klasická ptačí zahrada s asi 300 exotickými ptáky, které městu daroval Antony Bosley s manželkou Mirjou. Později přibyla významná záchranná stanice ptáků - nejen místních, ale i exotických druhů. Aktuálně je především záchranná stanice, ale také veřejně přístupná expozice - ptačí zoo s voliérami, rybníkem, pavilonem papoušků, muzeem a dalšími 6 budovami. Asi 200 - 250 místních ptáků je ročně vraceno zpět do přírody. V zahraničí je to téměř neznámé zařízení, ale návštěvnost okolo 100.000 lidí ročně svědčí o tom, že ve Finsku je to známá a populární ptačí zahrada. V roce 2010 měla být zrušena (z úsporných důvodů), ale nakonec ji město zachovalo - kvůli potřebnosti záchranné stanice coby rehabilitačního centra ptáků i coby turisticky nejvýznamnější atrakce okolí.
Dravci, sovy, papoušci, pěvci, jeřábi, volavky, jespáci, ústřičníci, racci, vrubozobí, pávi, hrdličky... a také ptačí muzeum (vycpaní ptáci, vejce atd.)

Heinolan lintutarha began as a classical bird garden with about 300 exotic birds donated by Antony Bosley and his wife Mirja. Later, a significant rescue station of birds - not only local but also exotic species - has been added. Currently, it is primarily a rescue station, but also a publicly accessible exposition - bird zoo with aviaries, lake, parrot house, museum and 6 other buildings. About 200 - 250 local birds are rereleased every year. It is almost unknown facility abroad, but the attendance of around 100,000 people per year indicates that it is a well-known and popular bird garden in Finland. 2010, municipality wanted to close it (for economical reasons), but finally it was preserved - due to the need of the rescue station as a rehabilitation center for birds as well as the most important tourist attraction of the area.
Raptors, owls, parrots, songbirds, cranes, herons, sanpipers, oystercatchers, gulls, waterfowl, peacocks, doves... and also a bird museum (stuffed birds, eggs etc.)

kiosek se suvenýry, muzeum (vycpaní ptáci, vejce, infopanely...)
souvenirs kiosk, museum (stuffed bird, eggs, infotables...)

nejzákladnější občerstvení v kiosku
the most basic refreshment in the kiosk

1963 (by Antony and Mirja Bosley + municipality)

městské
municipal

~2,5 ha

N/A

1) stručně o ptačí zoo

0 0 0 ~37+ / ?
(2018)
0 ~37+ / ? 0
 
~2005
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 18.07. 2018 (Video: 4 min. 04 sec.)
Image 1 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018 (Video: 4 min. 04 sec.)
Roman Hynek, 18.07. 2018 (Video: 4 min. 04 sec.)
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 2 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 3 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 4 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 5 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 6 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 7 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 8 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 9 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 10 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 11 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 12 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 13 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 14 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 15 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 16 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 17 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 18 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 19 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 20 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 21 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 22 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 23 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 24 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 25 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 26 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 27 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 28 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 29 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 30 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 31 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 32 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 33 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 34 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 35 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 36 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 37 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 38 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 39 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 40 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 41 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 42 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 43 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 44 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 45 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 46 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 47 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 48 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 49 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 50 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 51 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 52 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 53 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 54 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 55 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 56 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 57 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 58 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 59 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 60 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 61 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 62 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 63 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 64 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 65 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 66 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 67 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 68 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 69 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 70 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 71 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 72 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 73 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 74 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 75 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 76 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 77 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 78 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 79 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 80 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 81 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 82 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 83 of 83
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018

  Stránka vytvořena 25.12. 2018 Poslední úprava 25.12. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.