!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Helsinki

Helsset  Hel'sinki  Helsingfors  Хельсинки [Khel'sinki]   Helsingi   Helsinky

historicky (v ruštině) • historically (in Russian): Гельсингфорс [Gel'singfors]


Fallkullan Kotieläintila
Fallkulla Domestic Animal Farm
60°15'26"N, 25°02'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-FI-XX-0047B
     
 
Malminkaari 24
00730 Helsinki
FINLAND
 
+358 931089095
 
N/A
 
fallkulla☼hel.fi
 
www.fallkulla.munstadi.fi  
 
městská mini zoo sloužící jako Středisko dětí a mládeže (s množstvím programů) – ovce, kozy, prasata, skot, koně, poníci, králíci, kachny, slepice...

municipal mini zoo serving as Children and Youth Centre (with many programs) - sheep, goats, pigs, cattle, horses, ponies, rabbits, ducks, chickens...

jízda na koních
horse riding

kavárna
cafe

1989

městské
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.01. 2019 Poslední úprava 02.01. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.