!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Helsinki

Helsset  Hel'sinki  Helsingfors  Хельсинки [Khel'sinki]   Helsingi   Helsinky

historicky (v ruštině) • historically (in Russian): Гельсингфорс [Gel'singfors]


Tropicario - Trooppinen Eläintalo
Tropicario Helsinki
Tropicarium – Tropical Animal House • Helsinki Tropicarium
60°11'38"N, 24°57'22"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-FI-XX-0008A
     
 
Sturenkatu 27
00510 Helsinki
FINLAND
 
+358 9750076
+358 407634727
 
N/A
 
tropicario☼tropicario.com
 
www.tropicario.com  
 
soukromé terárium, které je v Helsinkách od roku 2007, ale již před tím (od 2000) existovalo v Hämeenlinně. Přestěhováno bylo kvůli nízké návštěvnosti. Nyní je to největší tropické terárium Skandinávie.
Největší kolekce velkých hadů ve Skandinávii a jedna z největších kolekcí varanů v Evropě, kromě toho mnoho dalších hadů (včetně jedovatých), menší druhy ještěrek, několik želv, krokodýlů, žab, ryb, bezobratlých (pavouci, štíři...) a také zoborožec.

private terrarium, which is in Helsinki since 2007, but already before that it existed (since 2000) in Hämeenlinna. It was moved to Helsinki due to low attendance. Now it is the largest tropical terrarium of Scandinavia.
The largest collection of big snakes in Scandinavia and one of the largest monitors collections in Europe, beside that also many other snakes (including poisonous), smaller species of lizards, several turtles, crocodiles, frogs, fish, inverters (spiders, scorpions ...) and also hornbill.

N/A

kavárna
cafeteria

únor 2007 - přestěhováno z Hämeenlinny
February 2007 - moved from Hämeenlinna

soukromé - Risto Räkköläinen - Trooppinen Eläintalo Tropicario Ky (komanditní sol.)
private - Risto Räkköläinen - Trooppinen Eläintalo Tropicario Ky (limited partnership)

N/A


1) stručně o Tropikáriu

~8 / ? 2 / ? 2 / ? ~70 / ?
(2018)
57 / ? 1 / ? 0
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 17.07. 2018 (Video: 02 min. 51 sec.)
Image 1 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018 (Video: 02 min. 51 sec.)
Roman Hynek, 17.07. 2018 (Video: 02 min. 51 sec.)
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 2 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 3 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 4 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 5 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 6 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 7 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 8 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 9 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 10 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 11 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 12 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 13 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 14 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 15 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 16 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 17 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 18 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 19 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 20 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 21 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 22 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 23 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 24 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 25 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 26 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 27 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 28 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 29 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 30 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 31 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 32 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 33 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 34 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 35 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 36 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 37 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 38 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 39 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 40 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 41 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 42 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 43 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 44 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 45 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 46 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 47 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 48 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 49 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 50 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 51 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 52 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 53 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 54 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 55 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 56 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 57 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 58 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 59 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 60 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 61 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 62 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 63 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 64 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 65 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 66 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 67 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 68 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 69 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 70 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 71 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 72 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 73 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 74 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 75 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 76 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 77 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 78 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 79 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 80 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 81 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 82 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 83 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 84 of 84
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018

  Stránka vytvořena 23.12. 2018 Poslední úprava 23.12. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.