!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Helsinki

Helsset  Hel'sinki  Helsingfors  Хельсинки [Khel'sinki]   Helsingi   Helsinky

historicky (v ruštině) • historically (in Russian): Гельсингфорс [Gel'singfors]


Helsinki Zoo
Korkeasaari • Korkeasaaren eläintarha  Högholmen djurpark
60°10'39"N, 24°59'00"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-FI-XX-0001A
     
 
Mustikkamaanpolku 12
00570 Helsinki
FINLAND

Postal address:
PL 1000
00811 Helsinki
FINLAND
 
+358 503525989
 
N/A
 
info☼korkeasaari.fi
zoo☼hel.fi
 
www.korkeasaari.fi  
 
nejstarší a nejvýznamnější finská zoo ležící na ostrově Korkeasaari byla založená v roce 1889 Helsinskou společností licencovanou k prodeji alkoholu „Helsingin Anniskeluyhtiö“. Původně zde byla jen běžná finská zvířata. 1919 ve Finsku začala prohibice a Společnost se finančně zhroutila, v následujícím roce (1920) byla zoo převedena na město. Dlouho byla otevřená jen sezónně, protože spojení bylo jen trajektem, ale v roce 1974 byl na ostrov postaven most z pevniny.
Dnes jsou zde hlavně severské druhy, ale i ostatní zvířata. Dva velké pavilony (Amazonie a Afrikasie), spojené podzemním tunelem.
Lvi, tygři, levharti, irbisi, rysi, manuli, medvědi, pandy červené, vlci, fenci, vydry, mangusty, rosomáci, makaci, chvostani, tamaríni, kosmani, kulani, koně Převalského, džejrani, losi, sobi, jeleni milu, velbloudi, vikuně, divoké kozy a ovce, divočáci, pižmoni, zubři, aguti, mary, drobní hlodavci, klokani, lenochodi, emu, dravci, sovy, pěvci, papoušci, vodní ptáci, želvy, ještěrky, obojživelníci (axolotli, žáby), bezobratlí (pavouci, brouci, strašilky atd.), domácí zvířata... Zoo je známá především chovem irbisů (více než 150 mláďat).

the oldest and most important Finnish zoo lying on Korkeasaari Island was founded in 1889 by the „Helsingin Anniskeluyhtiö“ - Helsinki company licensed to alcohol sale. Originally there were common Finnish animals only. 1919, the prohibition began in Finland and the Company financially collapsed, next year (1920), the zoo was transferred to the municipality. It was open only seasonally for a long time, because the connection was only a ferry, but 1974, a bridge was built from the mainland.
Today there are mainly Nordic species, but also other animals. Two large pavilions (Amazon and Afrikaasia) connected by an underground tunnel.
Lions, tigers, leopards, snow leopards, lynxes, Pallas's cats, bears, red pandas, wolves, fennec foxes, otters, mongooses, wolverines, macaques, sakis, tamarins, marmosets, kulans, Przewalski's horses, goitered gazelles, elks, reindeer, Pere David's deer, camels, vicugnas, wild goats and sheep, wild boars, musk oxen, wisents, agoutis, maras, small rodents, wallabies, sloths, emus, praptors, owls, songbirds, parrots, waterfowl, tortoises, lizards, amphibians, (axolotles, frogs), invertebrates (spiders, beetles, stick insects etc.), domestic animals... The zoo is known mainly for breeding of snow leopards (more than 150 cubs).

obchod se suvenýry, historické budovy (např. 3 staré medvědince nebo restaurace Pukki, která slouží od 1884), množství rostlin
souvenir shop, historical buildings (e.g. 3 old bear castles or Pukki restaurant which serves since 1884), many plants

restaurace, kavárny, kiosky
restaurants, cafeterias, kiosks

1889 (by August Fabritius and company of Helsingin Anniskeluyhtiö)

městská (původně soukromá - do 1920)
municipal (originally private - up to 1920)

22 ha


1) Korkeasaari Eläintarhana 120 vuotta
2) stručně o zoo

18 / ? 16 / ? 16 / ? 147 / ~1000+
(2018)
26 / ? 23 / ? 48 / ?
 
2018
2018
2016
2015
2014
2011
2010
  2004
1999
1997
1993
1990
1986
1982
  1973
1967
the 1950s
1892
    2010 Amazonia & Africasia


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 17.07. 2018 (Video: 10 min. 55 sec.)
Image 1 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018 (Video: 10 min. 55 sec.)
Roman Hynek, 17.07. 2018 (Video: 10 min. 55 sec.)
Andrei Kotkin, 20.07. 2014
Image 2 of 237
Andrei Kotkin, 20.07. 2014
Andrei Kotkin, 20.07. 2014
Andrei Kotkin, 20.07. 2014
Image 3 of 237
Andrei Kotkin, 20.07. 2014
Andrei Kotkin, 20.07. 2014
Andrei Kotkin, 20.07. 2014
Image 4 of 237
Andrei Kotkin, 20.07. 2014
Andrei Kotkin, 20.07. 2014
Andrei Kotkin, 20.07. 2014
Image 5 of 237
Andrei Kotkin, 20.07. 2014
Andrei Kotkin, 20.07. 2014
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 6 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 7 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 8 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 9 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 10 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 11 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 12 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 13 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 14 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 15 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 16 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 17 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 18 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 19 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 20 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 21 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 22 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 23 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 24 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 25 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 26 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 27 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 28 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 29 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 30 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 31 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 32 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 33 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 34 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 35 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 36 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 37 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 38 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 39 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 40 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 41 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 42 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 43 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 44 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 45 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 46 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 47 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 48 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 49 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 50 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 51 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 52 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 53 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 54 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 55 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 56 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 57 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 58 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 59 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 60 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 61 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 62 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 63 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 64 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 65 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 66 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 67 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 68 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 69 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 70 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 71 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 72 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 73 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 74 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 75 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 76 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 77 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 78 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 79 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 80 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 81 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 82 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 83 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 84 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 85 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 86 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 87 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 88 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 89 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 90 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 91 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 92 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 93 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 94 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 95 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 96 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 97 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 98 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 99 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 100 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 101 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 102 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 103 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 104 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 105 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 106 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 107 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 108 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 109 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 110 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 111 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 112 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 113 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 114 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 115 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 116 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 117 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 118 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 119 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 120 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 121 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 122 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 123 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 124 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 125 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 126 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 127 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 128 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 129 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 130 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 131 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 132 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 133 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 134 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 135 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 136 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 137 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 138 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 139 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 140 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 141 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 142 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 143 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 144 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 145 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 146 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 147 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 148 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 149 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 150 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 151 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 152 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 153 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 154 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 155 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 156 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 157 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 158 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 159 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 160 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 161 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 162 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 163 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 164 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 165 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 166 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 167 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 168 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 169 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 170 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 171 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 172 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 173 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 174 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 175 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 176 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 177 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 178 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 179 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 180 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 181 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 182 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 183 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 184 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 185 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 186 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 187 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 188 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 189 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 190 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 191 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 192 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 193 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 194 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 195 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 196 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 197 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 198 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 199 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 200 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 201 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 202 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 203 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 204 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 205 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 206 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 207 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 208 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 209 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 210 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 211 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 212 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 213 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 214 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 215 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 216 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 217 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Image 218 of 237
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Alex Kantorovich, 07.06. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 219 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 220 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 221 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 222 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 223 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 224 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 225 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 226 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 227 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 228 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 229 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 230 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 231 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 232 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 233 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 234 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 235 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 236 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018
Image 237 of 237
Roman Hynek, 17.07. 2018
Roman Hynek, 17.07. 2018

  Stránka vytvořena 25.11. 2018 Poslední úprava 25.11. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.