!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Keskiranta

většina zdrojů uvádí Kuusamo • most sorces mention Kuusamo


Kuusamon Suurpetokeskus
Kuusamo Predator Centre  Storrovdjurcenter i Kuusamo
65°41'07"N, 29°08'01"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-FI-XX-0024A
     
 
Keronrannantie 31
93700 Kuusamo
FINLAND
 
+358 8861713
+358 400373791
 
N/A
 

suurpetokeskus☼gmail.com

 
www.kuusamon-suurpetokeskus.fi    
 
centrum velkých šelem - medvědi, rysi, vlci, psovlci (kříženci psů a vlků), lišky, ale i sobi (dříve i rosomáci). Jen organizované prohlídky ve skupinách s průvodcem (ve finštině), což je naprosto příšerné... Průvodce - exhibicionista a krmič - degraduje celkem zajímavé centrum na něco mezi divadlem a cirkusem.

centre of large beasts of prey - bears, lynxes, wolves, wolf-dogs (wolf and dog hybrids), foxes, but also reindeer (formerly also wolverines). Only organized tours in groups with guide (in Finnish), what is absolutely terrible ... The guide - exhibitionist and feeder - degrades a quite interesting centre to something between a theatre and a circus.

prodej suvenýrů
sale of souvenirs

kavárna
cafe

1997 (by Sulo Karjalainen)

soukromé - Kuusamon Suurpetokeskus Oy (s.r.o.)
private - Kuusamon Suurpetokeskus Oy (Ltd.)

~4,5 ha

N/A

1) stručně o centru

0 0 0 6 / ?
(2018)
0 0 6 / ?
 
2018
           


 všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 20.07. 2018 (Video: 02 min. 01 sec.)
Image 1 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018 (Video: 02 min. 01 sec.)
Roman Hynek, 20.07. 2018 (Video: 02 min. 01 sec.)
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 2 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 3 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 4 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 5 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 6 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 7 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 8 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 9 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 10 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 11 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 12 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 13 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 14 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 15 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 16 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 17 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 18 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 19 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 20 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 21 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 22 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 23 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 24 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 25 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 26 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 27 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 28 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 29 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 30 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 31 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 32 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 33 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 34 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 35 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 36 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 37 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 38 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 39 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 40 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018
Image 41 of 41
Roman Hynek, 20.07. 2018
Roman Hynek, 20.07. 2018

  Stránka vytvořena 26.12. 2018 Poslední úprava 26.12. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.