!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kotka

Kotk  Котка [Kotka]


Maretarium
 
60°27'40"N, 26°57'01"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-FI-XX-0012A
     
 
Sapokankatu 2
48100 Kotka
FINLAND
 
+358 403110330
 
+358 53400082
 
info☼maretarium.fi
 
www.maretarium.fi  
 
Dvoupatrové akvárium finských druhů ryb – 22 tématických (biotopických) nádrží a asi 6 terárii. Nejmenší nádrž (Laponský horský potok) má 1.000 litrů, největší (Baltské moře) je přes obě patra, má hloubku 7 m a objem asi 500.000 litrů. Další akvária jsou věnována dalším finským lokalitám (Finský záliv, jezero Saimaa, řeka Kymijoki, jezera středního Finska, vody Laponska atd.). Místní duhy sladkovodních i mořských ryb, mihule, bezobratlí (krabi, raci), žáby, plazi

Two-storey aquarium of Finnish fish species - 22 thematic (biotopic) tanks and about 6 terrariums. The smallest tank (Lapland mountain stream) has 1,000 liters, the largest (Baltic sea) is over both floors, has a depth of 7 m and a volume of about 500,000 liters. The other aquariums are devoted to other Finnish locations (Gulf of Finland, Saimaa lake, Kymijoki river, Central Finland Lakes, Lapland waters etc.). Local species of freshwater and sea fish, lampreys, invertebrates (crabs, crayfish), frogs, reptiles

obchod se suvenýry, dětská „výzkumná“ třída, prohlídky s průvodcem
souvenirs shop, children's "research" classroom, guided tours

kavárna
cafe

červen 2001 – počátek stavby; 1. května 2002 – otevření
June 2001 - beginning of the building; 1st May 2002 - opening

městské - Kotkan Maretarium Oy (s.r.o. vlastněná městem)
municipal - Kotkan Maretarium Oy (Ltd. owned by the municipality)

celková plocha 1.600 m2, podlahová plocha 1.420 m2, objem budovy 5.243 m3; celkový objem akvárií 750.000 litrů
the whole surface 1,600 m2, floor surface 1,420 m2, volume of the building 5,243 m3; the whole volume of all aquariums 750,000 litres


1) Noin Maretarium
2) stručně o akváriu

N/A ~76 / ~1.700 ~2 / ? ~80 /? (+ bezobratlí • invertebrates)
(2018)
~2 /? 0 0
 
~2006
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 18.07. 2018 (Video: 06 min. 49 sec.)
Image 1 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018 (Video: 06 min. 49 sec.)
Roman Hynek, 18.07. 2018 (Video: 06 min. 49 sec.)
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 2 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 3 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 4 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 5 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 6 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 7 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 8 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 9 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 10 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 11 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 12 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 13 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 14 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 15 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 16 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 17 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 18 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 19 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 20 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 21 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 22 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 23 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 24 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 25 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 26 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 27 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 28 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 29 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 30 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 31 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 32 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 33 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 34 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 35 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 36 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 37 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 38 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 39 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 40 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 41 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 42 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 43 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 44 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 45 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 46 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 47 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 48 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 49 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 50 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 51 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 52 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 53 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 54 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 55 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 56 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 57 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 58 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 59 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 60 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 61 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 62 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 63 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 64 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 65 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 66 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 67 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 68 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 69 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 70 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 71 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 72 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 73 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 74 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 75 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 76 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 77 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 78 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 79 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 80 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 81 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 82 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 83 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 84 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 85 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 86 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 87 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 88 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 89 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 90 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 91 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 92 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 93 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 94 of 94
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018

  Stránka vytvořena 23.12. 2018 Poslední úprava 23.12. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.