!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Lahti

Laht  Lahtis  Лахти [Lakhti]


Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha
Yli-Marola 4H Domestic Animal Yard
60°58'35"N, 25°38'50"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-FI-XX-0045B
     
 
Neljänkaivonkatu 47
15100 Lahti
FINLAND
 
+358 504622511
 
N/A
 
petra.kerkka☼4h.fi
lahti☼4h.fi
 
www.lahti.4h.fi/...  
 
maličká dětská zoo okolo historické stodoly v rodinném parku – alpaky, ovce, kozy, skot, divočáci, prasata, koně, poníci, osli, králíci, drobní hlodavci, papoušci, slepice, kachny, labutě, želvy, hadi...

tiny children's zoo around historical barn in a Family park - alpacas, sheep, goats, cattle, wild boars, pigs, horses, ponies, donkeys, rabbits, small rodents, parrots, chickens, ducks, swans, tortoises, snakes...

historické zemědělské nástroje, divadlo ve stáji a další dětské atrakce a aktivity
historical agricultural tools, stable theatre and other children's attractions and activities

kavárna
cafe

1995

městské, provozované sdružením Lahden 4H-yhdistys Ry (zapsaný spolek)
municipal, operated by association of Lahden 4H-yhdistys Ry (registered association)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2018
           


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.01. 2019 Poslední úprava 02.01. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.