!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Pätilä

většina zdrojů uvádí Joutseno • most of sources mention Joutseno


Korpikeidas Kotieläinmetsä
Korpikeidas Domestic Aniamls Forest
61°07'10"N, 28°35'19"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-FI-XX-0032B
     
 
Vesikkolantie 415
54100 Joutseno
FINLAND
 
+358 54133334
 
N/A
 

korpikeidas☼gmail.com

 
www.korpikeidas.fi  
 
velmi netypická dětská (více méně kontaktní) zoo v lese (mimo hlavní areál, asi 600 m daleko) - oplocený prostor s několika výběhy domácích zvířat, ale většina se jich pohybuje volně po celé zoo. Alpkay, ovce, kozy, prasata, králíci, morčata, pávi, krůty, slepice, křepelky, holubi, husy... (dříve i koně, poníci a emu)

very atypical children's (more or less petting) zoo in the forest (out of the main area, about 600 m away) - a fenced place with several enclosures of domestic animals, but most of them roaming freely around the zoo. Alpacas, sheep, goats, pigs, rabbits, guinea pigs, peacocks, turkeys, chickens, quails, pigeons, geese... (formerly also horses, ponies and emu)

chytání lososů, grilování, dětské hřiště, obchod s rukodělnými produkty
salmon fishing, grill, children's playground, shop with hand made products

kavárna (v hlavním areálu - mimo zoo)
cafe (in the main area, out of the zoo)

1992 - zoo (1980 Korpikeidas)
1992 - the zoo (1980 Korpikeidas)

soukromé - Korpikeidas Oy (s.r.o.)
private - Korpikeidas Oy (Ltd.)

~4 ha (zoo)

N/A

1) stručně o zoo

0 0 0 ~22+ / ?
(2018)
0 ~15+ / ? ~7+ / ?
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 18.07. 2018 (Video: 03 min. 30 sec.)
Image 1 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018 (Video: 03 min. 30 sec.)
Roman Hynek, 18.07. 2018 (Video: 03 min. 30 sec.)
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 2 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 3 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 4 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 5 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 6 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 7 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 8 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 9 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 10 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 11 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 12 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 13 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 14 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 15 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 16 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 17 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 18 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 19 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 20 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 21 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 22 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 23 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 24 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 25 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 26 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 27 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 28 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 29 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 30 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 31 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 32 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 33 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 34 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 35 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 36 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 37 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 38 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 39 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 40 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 41 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 42 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 43 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 44 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 45 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 46 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018
Image 47 of 47
Roman Hynek, 18.07. 2018
Roman Hynek, 18.07. 2018

  Stránka vytvořena 27.12. 2018 Poslední úprava 27.12. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.