!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Puhos

většina zdrojů uvádí • most sources mention Kitee


Kitee Zoo
PajarinHovi Zoo
Kiteen Eläinpuisto • PajarinHovin eläinpuisto 
62°02'41"N, 29°53'50"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-FI-XX-0010A
     
 
Pajarinniementie 1
82430 Puhos
Kitee
FINLAND
 
+358 207425770
 
N/A
 
info☼pajarinhovi.fi
 
www.kiteezoo.fi  
 
čtvrtá největší zoo Finska patřící rekreačnímu rezortu PajarinHovi. Dva areály spojené podchodem pod silnicí. Především místní zvířata, ale i několik exotických. Mědvědi, rysi, lišky, mývalovci, norci, soboli, kuny, jezevci, losi, sobi, daňci, jelenci běloocasí, jeleni milu, mufloni, ovce, kozy, jaci, alpaky, prasata, divočáci, osli, drobní hlodavci, emu, jeřábi, výři, bažanti, koroptve, pávi, vodní ptáci, slepice, amadiny, zmije... (dříve i rosomáci, divoké kočky, tchoři, lasice, divocí králíci, lumíci, sysel Richardsonův, pštrosi, nandu, puštíci, jestřábi, tetřevi, tetřívci, slepýši atd.).

the fourth largest zoo in Finland belonging to the holiday resort of PajarinHovi. Two areas conected by the underpass under the road. Mainly local animals, but also several exotic. Bears, lynxes, foxes, raccoon dogs, minks, sables, martens, badgers, elks, reindeer, fallow deer, white-tailed deer, Pere David's deer, mouflons, sheep, goats, yaks, alpaca, pigs, wild boars, donkeys, small rodents, emus, cranes, eagle-owls, pheasants, partridges, peacocks, waterfowl, chickens, Gouldian finches, vipers... (formerly also wolverines, wild cats, polecats, weasels, wild rabbits, lemmings, Richardson's ground squirrels, ostriches, rheas, tawny owls, hawks, wood grouses, black grouses, slowworms etc.).

obchod se suvenýry, ubytování, akvapark
souvenirs shop, accommodation, aquapark

restaurace
restaurant

1996

soukromé - Kiteen Eläinpuisto Oy (s.r.o. patřící výletnímu rezortu PajarinHovi)
private - Kiteen Eläinpuisto Oy (Ltd. belonging to holiday resort of  PajarinHovi)

10 ha

N/A

1) stručně o zoo

0 0 0 ~52 /?
(2018)
~1 /? ~23 / ? ~28 / ?
 
2018
2017
2015
2015
2015
2008
 


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 19.07. 2018 (Video: 5 min. 15 sec.)
Image 1 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018 (Video: 5 min. 15 sec.)
Roman Hynek, 19.07. 2018 (Video: 5 min. 15 sec.)
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 2 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 3 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 4 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 5 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 6 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 7 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 8 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 9 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 10 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 11 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 12 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 13 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 14 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 15 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 16 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 17 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 18 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 19 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 20 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 21 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 22 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 23 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 24 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 25 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 26 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 27 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 28 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 29 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 30 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 31 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 32 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 33 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 34 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 35 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 36 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 37 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 38 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 39 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 40 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 41 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 42 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 43 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 44 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 45 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 46 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 47 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 48 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 49 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 50 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 51 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 52 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 53 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 54 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 55 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 56 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 57 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 58 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 59 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 60 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 61 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 62 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 63 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 64 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 65 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 66 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 67 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 68 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 69 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 70 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 71 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 72 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 73 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 74 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 75 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 76 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 77 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 78 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 79 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 80 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 81 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 82 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 83 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 84 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 85 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 86 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 87 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 88 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 89 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 90 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018
Image 91 of 91
Roman Hynek, 19.07. 2018
Roman Hynek, 19.07. 2018

  Stránka vytvořena 23.12. 2018 Poslední úprava 23.12. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.