!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ranua
 

Ranua Zoo
Ranua Wildlife Park
Ranuan eläinpuisto  Ranua djurpark
65°56'38"N, 26°28'06"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-FI-XX-0004A
     
 
Rovaniementie 29
97700 Ranua
Lapland
FINLAND
 
+358 405177436
 
N/A
 
ranuan.zoo☼ranua.fi
 
www.ranuazoo.com
www.ranuazooblog.com
 
 
jedna z nejsevernějších velkých zoo světa a jedna z nejvýznamnějších a nejlepších zoo Finska, leží kompletně v jehličnatém lese, v Laponsku asi 60 km pod polárním kruhem. Specializuje se na severská a arktická zvířata – lední medvědi (jediní ve Finsku), hnědí medvědi, vlci, dhoulové, lišky, rysi, manuli, rosomáci, kunovité šelmy, vydry, losi, sobi, jeleni, jelenci, srnci, kabaři, pižmoni, divočáci, bobři, lumíci, dravci, sovy, bažanti, vodní ptáci, jeřábi, užovky, domácí zvířata...

one of the northernmost zoos of the world and one of the most important and best zoos of Finland, it lies completely in the coniferous forest, in Lapland about 60 km before the polar circle. It specializes in the Nordic and Arctic animals - polar bears (the only ones in Finland), brown bears, wolves, dholes, foxes, lynxes, Pallas's cats, wolverines, mustelids, otters, elks, reindeer, red, roe, white-tailed and musk deer, musk oxen, wild boars, beavers, lemmings, raptors, owls, pheasants, waterfowls, cranes, grass snakes, domestic animals

obchod se suvenýry, dětská zoo, dětské hřiště a pohádkový park, camp, prázdninová vesnička Gulo Gulo, ubytování, v létě koňská jízdárna, v zimě sněžné skútry, psí a sobí spřežení, laponské lávvu (stany podobné týpí), 7 km lyžařských tratí

souvenir shop, children's zoo, children's playground and story-tail park, camping, holiday village Gulo Gulo, accommodation, horse riding in summer, snowmobiles, dogs and reindeer sleigh in winter, Lappish lavvu (tants similar to tee-pee), 7 km of ski tracks

restaurace, kavárna
restaurant, cafeteria

1983

městská organizace (Ranuan Seudun Matkailu Oy)
municipal organization (Ranuan Seudun Matkailu Oy)

~39 ha (45 ha i s kempem, prázdninovou vesničkou atd.)
~39 ha (45 ha including the camping, holiday village etc.)

 

1) stručně o zoo

0 0 0 ~63 / ?
(2018)
~1 / ? ~29 / ? ~33 / ?
 
2018
2018
2016
2016
2016
2015
2009
  ~2007
~2007
~2007
2006
2006
2006
2006
  2006
2002
1995
       


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 21.07. 2018 (Video: 12 min. 04 sec.)
Image 1 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018 (Video: 12 min. 04 sec.)
Roman Hynek, 21.07. 2018 (Video: 12 min. 04 sec.)
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 2 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 3 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 4 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 5 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 6 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 7 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 8 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 9 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 10 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 11 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 12 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 13 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 14 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 15 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 16 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 17 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 18 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 19 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 20 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 21 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 22 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 23 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 24 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 25 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 26 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 27 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 28 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 29 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 30 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 31 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 32 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 33 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 34 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 35 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 36 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 37 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 38 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 39 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 40 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 41 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 42 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 43 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 44 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 45 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 46 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 47 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 48 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 49 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 50 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 51 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 52 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 53 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 54 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 55 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 56 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 57 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 58 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 59 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 60 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 61 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 62 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 63 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 64 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 65 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 66 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 67 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 68 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 69 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 70 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 71 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 72 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 73 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 74 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 75 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 76 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 77 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 78 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 79 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 80 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 81 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 82 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 83 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 84 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 85 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 86 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 87 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 88 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 89 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 90 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 91 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 92 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 93 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 94 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 95 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 96 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 97 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 98 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 99 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 100 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 101 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 102 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 103 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 104 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 105 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 106 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 107 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 108 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 109 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 110 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 111 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 112 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 113 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 114 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 115 of 115
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018

  Stránka vytvořena 02.12. 2018 Poslední úprava 02.12. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.