!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Turku

Åbo  Турку [Turku]   Turu

historicky (v ruštině) • historically (in Russian): Кабы [Kaby]; Або [Abo]


Kupittaan Lintulammikko
Kupittaan Bird Little-pond
60°26'41"N, 22°17'161"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-FI-XX-0039B
     
 
Kupittaanpuisto
20520 Turku
FINLAND
 
+358 404847 542
 
N/A
 
anu.nuora☼turku.fi
 
www.turku.fi/...  
 
mini zoo v městském parku Kupittaanpuisto - jeden výběh s rybníkem rozdělený na menší a jedna obrovská voliéra také s rybníkem (0,22 ha). Kozy, králíci, mini prasata a množství ptáků - papoušci (alexandři, andulky), drobní pěvci (zebřičky, kanáři), pávi, několik druhů bažantů, několik plemen slepic, labutě, bernešky rudokrké, kachny (divoké i domácí), několik plemen domácích hus, holubi, hrdličky... (dříve i ovce, křepel kalifornský atd.)

mini zoo in the municipal park of Kupittaanpuisto - one enclosure with a pond divided into smaller and one huge aviary also with a pond (0.22 ha). Goats, rabbits, mini pigs and a number of birds - parrots (ringed parakeet, budgies), small songbirds (zebra finches, canaries), peacocks, several pheasant species, several chicken breeds, swans, red breasted goose, ducks (domestic and wild), several breeds of domestic geese, pigeons, doves... (formerly also sheep, Californian quail etc.)

dětské hřiště a mnoho dalších atrakcí a aktivit v parku
children's playground and many other attractions and activities in the park

restaurace a kiosky v parku
restaurant and kiosks in the park

1905 - zřízení; 1908 - zvětšení; 1911 - úprava do konečného tvaru; 2000 - znovuotevření po kompletní rekonstrukci
1905 - creation; 1908 - enlarging; 1911 - adaptation to final form; 2000 - reopening after complete renovation

městské
municipal

0,6 ha

N/A

1) stručně o mini zoo

0 0 0 ~36+ /
(2018)
0 ~31+ / ? ~5 / ?
 
N/A            


 všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 25.07. 2018 (Video: 02 min. 34 sec.)
Image 1 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018 (Video: 02 min. 34 sec.)
Roman Hynek, 25.07. 2018 (Video: 02 min. 34 sec.)
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 2 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 3 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 4 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 5 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 6 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 7 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 8 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 9 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 10 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 11 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 12 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 13 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 14 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 15 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 16 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 17 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 18 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 19 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 20 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 21 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 22 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 23 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 24 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 25 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 26 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 27 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 28 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 29 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 30 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 31 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 32 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 33 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 34 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 35 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 36 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 37 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 38 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 39 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 40 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 41 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 42 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 43 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 44 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 45 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 46 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 47 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 48 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 49 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 50 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 51 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 52 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 53 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 54 of 54
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018

  Stránka vytvořena 30.12. 2018 Poslední úprava 30.12. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.