!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Celé Finsko • the whole Finland
Dětské farmy • Children's farms

ve Finsku je mnoho různých farem s domácími zvířaty přístupných veřejnosti, mnohé z nich jsou spíše zoologickýcmi zahradami jen s domácími zvířaty, mnohé jsou ale klasickými farmami - ne příliš expozičními
Příklad: Tarhalehdon tila, Kilkkilän Farmi, Iran Farmi, Kanniston Kotieläintila, Hennolan Kotieläinpiha, Haltialan kotieläinpiha, Kissankulman eläinpiha, Huttulan kotieläinpiha, Kotieläintarha - Niitty-Seppälän tila, Hakunin kotieläintila, Aava Kertun Kotitila, SikaKiva Eläinpiha atd.

in Finland there are many different farms with domestic animals accessible to the public, many of those are rather zoological gardens with domestic animals, but many are classic farms - not too exposure
Example: Tarhalehdon tila, Kilkkilän Farmi, Iran Farmi, Kanniston Kotieläintila
, Hennolan Kotieläinpiha, Haltialan kotieläinpiha, Kissankulman eläinpiha, Huttulan kotieläinpiha, Kotieläintarha - Niitty-Seppälän tila, Hakunin kotieläintila, Aava Kertun Kotitila, SikaKiva Eläinpiha etc.

SikaKiva Eläinpiha:

Roman Hynek, 28.07. 2018
Image 1 of 12
Roman Hynek, 28.07. 2018
Roman Hynek, 28.07. 2018
Roman Hynek, 28.07. 2018
Image 2 of 12
Roman Hynek, 28.07. 2018
Roman Hynek, 28.07. 2018
Roman Hynek, 28.07. 2018
Image 3 of 12
Roman Hynek, 28.07. 2018
Roman Hynek, 28.07. 2018
Roman Hynek, 28.07. 2018
Image 4 of 12
Roman Hynek, 28.07. 2018
Roman Hynek, 28.07. 2018
Roman Hynek, 28.07. 2018
Image 5 of 12
Roman Hynek, 28.07. 2018
Roman Hynek, 28.07. 2018
Roman Hynek, 28.07. 2018
Image 6 of 12
Roman Hynek, 28.07. 2018
Roman Hynek, 28.07. 2018
Roman Hynek, 28.07. 2018
Image 7 of 12
Roman Hynek, 28.07. 2018
Roman Hynek, 28.07. 2018
Roman Hynek, 28.07. 2018
Image 8 of 12
Roman Hynek, 28.07. 2018
Roman Hynek, 28.07. 2018
Roman Hynek, 28.07. 2018
Image 9 of 12
Roman Hynek, 28.07. 2018
Roman Hynek, 28.07. 2018
Roman Hynek, 28.07. 2018
Image 10 of 12
Roman Hynek, 28.07. 2018
Roman Hynek, 28.07. 2018
Roman Hynek, 28.07. 2018
Image 11 of 12
Roman Hynek, 28.07. 2018
Roman Hynek, 28.07. 2018
Roman Hynek, 28.07. 2018
Image 12 of 12
Roman Hynek, 28.07. 2018
Roman Hynek, 28.07. 2018
 
 
Muonio
 

Muoná  Муонио [Muonio]

dříve • formerly: Muonionniska

Kiela Naturium

na internetu se píše, že je v Kiela Naturium sladkovodní akvárium, ve skutečnosti je to jedna jediná malá nádrž, přesněji byla - již není
- dezinformace

in the internet there is written that a freshwater aquarium is in Kiela Naturium, in fact it is one and the only small tank, more precisely it was - it is no longer
- misinformation
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 1 of 6
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 2 of 6
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 3 of 6
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 4 of 6
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 5 of 6
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
Image 6 of 6
Roman Hynek, 21.07. 2018
Roman Hynek, 21.07. 2018
 
 
Tampere
 

Tampereh  Tammerfors  Тампере [Tampere]

v ruském období • during Russian era: Таммерфорс [Tammerfors]

Sorsapuiston lintukierros
 
Sorsapuisto (Sorsa park) Bird tour

na první pohled zoo domácích a okrasných ptáků nebo i jiných malých domácích zvířat (králíci), ve skutečnosti každoroční dočasná (nestálá) výstava - zvířata jsou vždy od jiných chovatelů
- nestálé zařízení - výstava (více informací viz. Historie Zoo Tampere)

at first glance a zoo of domestic and ornamental birds or other also other small domestic animals (rabbits), in fact yearly temporary (not permanent) exhibition - animals are always from other breeders
- not permanent facility  - temporary exhibition (for more info see History of Tampere Zoo - in Czech language)
 
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.