!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Zagreb

Загреб [Zagreb] Zágráb  Záhřeb

historicky • historically: Agram


Zoološki vrt Zagreb
Zagreb Zoological Garden
předešlé názvy  •  former names
(HRV) Vrtić Zagreb
(ENG) Zagreb Nursery
45°49'19"N, 16°01'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-HR-XX-0001A
     
 
Maksimirski perivoj bb
10000 Zagreb
CROATIA
 
+385 12302198
+385 12302199
 
+385 12302199
 
zoo.zagreb☼zg.htnet.hr
zoo☼zoo.hr
 
www.zoo.hr
 
nejstarší zoo jihovýchodní Evropy byla založena 1925 v parku Maksimir, je na ploše 7 ha, z čehož 1,5 ha tvoří rybníky. Zpočátku byla zoo jen na malém ostrůvku (u dnešního vchodu) a byly zde jen 3 lišky a 3 sovy, 1926 se zoo rozšířila. 1972 byl postaven tropický pavilon. Klece a expozice byly až do 1990 většinou malé zastaralé. Od tohoto roku zoo prochází kompletní rekonstrukcí. Některé expozice: Africká vesnice, Australské infocentrum, Cesta svědomí (klec Homo Sapiens), Pavilon exotických ptáků s insektáriem (Mikro Zoo), Pavilon opic, Pavilon "Duch munzunového lesa", Pavilon "Deštný prales", tropický dům, nokturnárium atd. Množství zvířat, včetně mnoha vzácných a zajímavých druhů. Šelmy (lev, levhart čínský, rys, serval, medvěd hnědý, panda červená, vlk, fenek, surikata, mangusta, skunk...), lachtani, primáti (šimpanz, gueréza, gibon, hulmna, mirikina, malpa, lemuři, tamaríni, kosmani, outloň, komby...), hrošík, tapír jihoamerický, antilopy (oryx, antilopa losí, sitatunga, nilgau) , velbloudi, alpaky, kulani, koně Převalského, zebry, zubři, pekari, klokani, pásovci, tany, kaloni, hlodavci (dikobraz, kapybara, mara, veverka Prévostova, psoun, noháč...), pštrosi, emu, volavky, čápi, marabu, 3 druhy ibisů, jeřábi, korunáči, vodní ptáci, sup bělohlavý, káně rudohřbetá, sovy, papoušci (ary, kakadu, eklektus, vaza...), myšáci, vousáci, tukani, pěvci, ledňáci, zoborožci, krokodýli, hadi, želvy, žáby, mloci, ryby, hmyz a další bezobratlí (pavouci, hlemýždi, koráli atd.)

the zoo was founded 1925 in Maksimir Park, it is on area of 7 ha, of which 1,5 ha is ponds. Initially the zoo was on a small island only (near todays entrance) and there were only 3 foxes and 3 owls, 1926 the zoo expanded. 1972, a tropical pavilion was built. Cages and exposure were mostly small obsolete up to 1990. Since this year the zoo is undergoing a complete renovation. Some expositions: African village, the Australian Information Centre, The Way of conscience (cage of Homo sapiens), Pavilion of exotic birds with insectarium (Micro-zoo), Monkey house, Pavilion "Spirit of Monsoon forest", Pavilion "Rainforest", Tropical house, nocturnarium etc. Numbers of animals, including many rare and interesting species. Beasts of prey (lion, North China leopard, lynx, serval, brown bears, red panda, wolf, fennec, meerkat, mongoos, skunks...), sea lions, primates (chipanzee, colobus, gibbon, hanuman langur, night monkey, capuchin, lemurs, tamarins, marmosets, slow lori, galagos, skunk, civet...), pygmy hippos, South American tapir, antelopes (oryx, eland, sitatunga, nilgai...), camels, alpacas, kulans, Przewalski's horses, zebras, wisents, pecaris, wallabies, armadillos, shrews, fruit bats, rodents (porcupine, capybara, mara, Prevost's squirrels, prairie dog, springhare...), ostriches, emus, egrets, herons, storks, marabous, 3 species of ibises, cranes, crown pigeons, waterfowls, griffon vulture, red-necked hawk, owls, parrots (macaws, cockatoos, eclectus, vasa...), mousebirds, barbeds, toucans, song birds, kookaburras, hornbills, crocodiles, snakes, tortoises, frogs, salamanders, insects and other invertebrates (spiders, molluscs, corals etc.)

komentované a veřejné krmení; obchod se suvenýry; dětské hřiště,  jízda na loďkách
commented and public feeding; souvenir shop; children's playground, boat riding

kavárna
café

27. června 1925 (Mijo Filipović)
27th June 1925 (by Mijo Filipović)

městská
municipal

7 ha


N/A

31 / 1312 23 / 167 6 / 32 281 / 2529
(2009)
56 / 183 85 / 323 80 / 512
 
2016
cca 2015
cca 2010
cca 2008
2000
1967
 


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 1 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 2 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 3 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 4 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 5 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 6 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 7 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 8 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 9 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 10 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 11 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 12 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 13 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 14 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 15 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 16 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 17 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 18 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 19 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 20 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 21 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 22 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 23 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 24 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 25 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 26 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 27 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 28 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 29 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Image 30 of 179
Goran Generalić, 14.08. 2010
Goran Generalić, 14.08. 2010
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Image 31 of 179
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Image 32 of 179
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Image 33 of 179
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Image 34 of 179
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Image 35 of 179
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Image 36 of 179
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Image 37 of 179
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Image 38 of 179
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Image 39 of 179
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Image 40 of 179
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Image 41 of 179
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Image 42 of 179
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Image 43 of 179
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Sanja Matonickin, 17.08. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 44 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 45 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 46 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 47 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 48 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 49 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 50 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 51 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 52 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 53 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 54 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 55 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 56 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 57 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 58 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 59 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 60 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 61 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 62 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 63 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 64 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 65 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 66 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 67 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 68 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 69 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 70 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 71 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 72 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 73 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Image 74 of 179
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Momčilo Srdić, 12.10. 2011
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 75 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 76 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 77 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 78 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 79 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 80 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 81 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 82 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 83 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 84 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 85 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 86 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 87 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 88 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 89 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 90 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 91 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 92 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 93 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 94 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 95 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 96 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 97 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 98 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 99 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 100 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 101 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 102 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 103 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 104 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 105 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 106 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 107 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 108 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 109 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 110 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 111 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 112 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 113 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 114 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 115 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 116 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 117 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 118 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 119 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 120 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 121 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 122 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 123 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 124 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 125 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 126 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 127 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 128 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 129 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 130 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 131 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 132 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 133 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 134 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 135 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 136 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 137 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 138 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 139 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 140 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 141 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 142 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 143 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 144 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 145 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 146 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 147 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 148 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 149 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 150 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 151 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 152 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 153 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 154 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 155 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 156 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 157 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 158 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 159 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 160 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 161 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 162 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 163 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 164 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 165 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 166 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 167 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 168 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 169 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 170 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 171 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 172 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 173 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 174 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 175 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 176 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 177 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 178 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018
Image 179 of 179
Jan Kirner, 22.07. 2018
Jan Kirner, 22.07. 2018

  Stránka vytvořena 27.02. 2012 Poslední úprava 27.02. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.