!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Poroszló
 

Tisza-tavi Ökocentrum
Lake Tisza Ecocentre
47°38'47"N, 20°39'40"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-HU-XX-0046A
     
 
Kossút u. 41
3388 Poroszló
HUNGARY
 
+36 36553033
+36 36553074
 
N/A
 
info☼tiszataviokocentrum.hu
 
www.tiszataviokocentrum.hu
 
nové ekocentrum - komplex všeho co se týká přírody druhého největšího maďarského jezera Tisa - kombinace naučného centra (2.600 m2) s akváriem a zoo... Ekosystémové akvárium s tunelem je údajně největším sladkovodním akváriem Evropy - 735.000 litrů, víc než 40 druhů místních ryb a asi 15 druhů obojživelníků a plazů. Malá zoo - výběh vyder, šakalů, daňků, ovcí, pelikánů, kormoránů a želv...

new eco-centre - the complex of all that concerns the nature of the second largest Hungarian Lake Tisza - a combination of education centre (2,600 m2) with an aquarium and zoo... Ecosystem aquarium with a tunnel is reportedly the largest freshwater aquarium in Europe - 735,000 litres, more than 40 species of local fish and about 15 species of amphibians and reptiles. Small Zoo - enclosures of otters, jackals, fallow deer, sheep, pelicans, cormorants and turtles...

návštěvnické centrum, 3D kino, obchod se suvenýry, konferenční sál, volnočasový park (dětské hřiště, jízda na vorech a loďkách, rybářský skanzen, památný dům atd.), etnomuzeum, prohlídky s průvodcem (pro skupiny), naučná stezka (1,5 km), místa pro rybaření a pozorování divokých ptáků...

visitor's centre, 3D cinema, souvenir shop, conference hall, leisure park (children's playground, raft and boat riding, fisherman open-air-museum, memorable house etc.), ethnomuseum guided tours (for groups), nature trail (1.5 km), places for fishing and wild bird watching...

bufet
buffet

27. dubna 2012
27th April 2012

městská nezisková veřejnoprávní s.r.o. (Tisza-Tavi Ökocentrum Nonprofit Közhasznú Kft.)
municipal nonprofit public benefit Ltd. (Tisza-Tavi Ökocentrum Nonprofit Közhasznú Kft.)

7 ha (ecocentre 2.600 m2)


1) Stručně o Ekocentru

0 ~50 / ~3000 14 / ? ~103 / ?
(2015)
~13 / ? ~14 / ? ~12 / ?
 
2017
2012
         


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoosPro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 08.08. 2017 (Video: 9 min. 08 sec.)
Image 1 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017 (Video: 9 min. 08 sec.)
Roman Hynek, 08.08. 2017 (Video: 9 min. 08 sec.)
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 2 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 3 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 4 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 5 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 6 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 7 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 8 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 9 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 10 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 11 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 12 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 13 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 14 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 15 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 16 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 17 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 18 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 19 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 20 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 21 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 22 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 23 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 24 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 25 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 26 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 27 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 28 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 29 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 30 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 31 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 32 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 33 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 34 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 35 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 36 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 37 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 38 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 39 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 40 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 41 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 42 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 43 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 44 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 45 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 46 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 47 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 48 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 49 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 50 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 51 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 52 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 53 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 54 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 55 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 56 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 57 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 58 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 59 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 60 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 61 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 62 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 63 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 64 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 65 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 66 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 67 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 68 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 69 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 70 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 71 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 72 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 73 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 74 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 75 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 76 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 77 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 78 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 79 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 80 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 81 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 82 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 83 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 84 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 85 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 86 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 87 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 88 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 89 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 90 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 91 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 92 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 93 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 94 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 95 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 96 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 97 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 98 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 99 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 100 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 101 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 102 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 103 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 104 of 104
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017

  Stránka vytvořena 21.10. 2012 Poslední úprava 05.11. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 11. 11. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:11. 11. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.