!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Trakai

Kėrnātē   Trakā   Тракай [Trakay]  Troki  Traķi  Troky

historicky • historically: Tracken; Traken; ->1940 Troki (Троки)


ˆ† Menagerie in Troki
Зверинец в Троках [Zverinets in Troki]
54°37'57"N, 24°56'03"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-LT-XX-0015M†
     
 
todays Trakai
LITHUANIA
 
N/A
 
někdy v 15. století byl zvěřinec v Trokách v tehdejším Litevském velkoknížectví (1412 o něm referuje vlámský cestovatel Guillebert de Lannoy). V oploceném parku byla místní divoká zvířata - medvědi, zubři, tarpani, obrovští koně nebo osli, losi, jeleni, divočáci a další

sometimes in the 15th century, a menagerie was in Troki in then Grand Duchy of Lithuania (Flemish traveller Guillebert de Lannoy referred about that in 1412). In the fenced park were local wild animals - bears, wisents, tarpans, giant horses or donkeys, elks, deer, wild boar and others

N/A (možná začátek 15. stol. nebo spíše již ve 14. stol. - Troki byly do 1323 hlavním městem)
N/A (may be early 15th century or rather already during 14th century - Troki was capital up to 1323)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.06. 2018 Poslední úprava 02.6. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2018
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 04. 09. 2018
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:04. 09. 2018
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.