!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Galgauska

Галгауска [Galgauska]


† Putnu dārzs Brūklenāji
Bruklenaji Birs Garden   Птичий сад Брукленайи [Ptichiy sad Bruklenayi]
57°08'57"N, 26°33'14"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-LV-XX-0018B†
     
 
"Brūklenāji"
Galgauskas pagasts
Gulbenes novads, LV-4428
LATVIA
 
N/A
 
malá soukromá (nejen) ptačí zoo - v roce 2006 zde bylo 26 druhů ptáků - pštrosi, papoušci, ibisi, pávi, několik druhů bažantů, vodní ptáci, krůty, perličky, křepelky, mnoho plemen slepic, několik plemen kachen, hus a holubů, kromě ptáků i konici (polské primitivní plemeno koní), daňci, prasata, ovce romanovské, svišti, veverky, nutrie, králíci...

small private (not only) bird zoo - in 2006 there were 26 species of birds - ostriches, parrots, ibises, peacocks, several species of pheasants, waterfowl, turkeys, guinea fowls, quails, many breeds of chickens, several breeds of ducks, geese and pigeons, in addition to birds here were also koniks (Polish primitive horse breeds), fallow deer, pigs, Romanov sheep, marmots, squirrels, coypus, rabbits...

~2001

2016 (ale několik zvířat je zde stále - 2018)
2016 (but several animals are here still - 2018)

soukromé ( Iveta Dzenes)
private (Iveta Dzenes)

~1,5 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 30.07. 2018
Image 1 of 14
Roman Hynek, 30.07. 2018
Roman Hynek, 30.07. 2018
Roman Hynek, 30.07. 2018
Image 2 of 14
Roman Hynek, 30.07. 2018
Roman Hynek, 30.07. 2018
Roman Hynek, 30.07. 2018
Image 3 of 14
Roman Hynek, 30.07. 2018
Roman Hynek, 30.07. 2018
Roman Hynek, 30.07. 2018
Image 4 of 14
Roman Hynek, 30.07. 2018
Roman Hynek, 30.07. 2018
Roman Hynek, 30.07. 2018
Image 5 of 14
Roman Hynek, 30.07. 2018
Roman Hynek, 30.07. 2018
Roman Hynek, 30.07. 2018
Image 6 of 14
Roman Hynek, 30.07. 2018
Roman Hynek, 30.07. 2018
Roman Hynek, 30.07. 2018
Image 7 of 14
Roman Hynek, 30.07. 2018
Roman Hynek, 30.07. 2018
Roman Hynek, 30.07. 2018
Image 8 of 14
Roman Hynek, 30.07. 2018
Roman Hynek, 30.07. 2018
Roman Hynek, 30.07. 2018
Image 9 of 14
Roman Hynek, 30.07. 2018
Roman Hynek, 30.07. 2018
Roman Hynek, 30.07. 2018
Image 10 of 14
Roman Hynek, 30.07. 2018
Roman Hynek, 30.07. 2018
Roman Hynek, 30.07. 2018
Image 11 of 14
Roman Hynek, 30.07. 2018
Roman Hynek, 30.07. 2018
Roman Hynek, 30.07. 2018
Image 12 of 14
Roman Hynek, 30.07. 2018
Roman Hynek, 30.07. 2018
Roman Hynek, 30.07. 2018
Image 13 of 14
Roman Hynek, 30.07. 2018
Roman Hynek, 30.07. 2018
Roman Hynek, 30.07. 2018
Image 14 of 14
Roman Hynek, 30.07. 2018
Roman Hynek, 30.07. 2018

  Stránka vytvořena 14.02. 2011 Poslední úprava 23.09. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.