!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bērzmente

Берзменте [Berzmente]


Mežavairogi
Dzīvnieku patversme un mājas zoo "Mežavairogi"
Animal Shelter and Home Zoo "Mežavairogi" (= forest shields)
56°48'42"N, 24°18'00"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-LV-XX-0005B
     
 
„Meža Vairogi”
Bērzmente
Ķekavas pagasts
Ķekavas novads, LV-2123
LATVIA
 
+371 29001808
+371 26479144
+371 29139149
 
N/A
 
patversme☼mezavairogi.lv
danuta☼mezavairogi.lv
martins☼mezavairogi.lv
mezavairogi☼dot.lv
 
www.mezavairogi.lv
 
především psí útulek, ale také domácí zoo, což je útulek divokých zvířat a mini zoo domácích zvířat - medvědi, lišky, mývalovci, nosáli, kozy, krávy, koně, králíci, sovy, labutě, husy, krůty, slepice (dříve i vlci, stříbrné lišky, polární lišky, kuny, fretky, srnci, divočáci, ovce, prasata, nutrie, burunduci, svišti, pštros, dravci, krkavci, čápi, kachny, holubi...).

mainly dog shelter, but also public home zoo, what is wild animals shelter and mini-zoo of domestic animals - bears, foxes, racoon dogs, coatis, goats, cows, horses, rabbits, owls, swans, geese, turkeys, chickens (formerly also wolves, silver foxes, arctic foxes, martens, ferrets, roe deer, wild boars, sheep, pigs, nutrias, chipmunks, marmots, ostrich, raptors, ravens, storks, ducks, pigeons...).

piknik, táborák, kemp
picnic, campfire, camping

X

28. února 2005
28th February 2005

společnost "Dzīvnieku patversme Mežavairogi"
Society of "Dzīvnieku patversme Mežavairogi"

~5 ha celé zařízení (zoo ~1 ha z toho)
~5 ha the whole facility (the zoo ~1 ha of that)

N/A

1) Stručně o Mežavairogi

0 0 0 ~15+ / ?
0 ~5+ / ? ~10+ / ?
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 10.07. 2018 (Video: 01 min 29 sec)
Image 1 of 24
Roman Hynek, 10.07. 2018 (Video: 01 min 29 sec)
Roman Hynek, 10.07. 2018 (Video: 01 min 29 sec)
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 2 of 24
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 3 of 24
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 4 of 24
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 5 of 24
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 6 of 24
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 7 of 24
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 8 of 24
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 9 of 24
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 10 of 24
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 11 of 24
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 12 of 24
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 13 of 24
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 14 of 24
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 15 of 24
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 16 of 24
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 17 of 24
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 18 of 24
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 19 of 24
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 20 of 24
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 21 of 24
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 22 of 24
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 23 of 24
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 24 of 24
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018

  Stránka vytvořena 12.02. 2011 Poslední úprava 07.10. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2018
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 04. 09. 2018
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:04. 09. 2018
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.