!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Code

 Цоде [Tsode]


Trušu pilsētiņa Pilsmuižkungi
Trušu pilsētiņa Code
  Pilsmuižkungi (Code) Rabbit City   Кроличий городок Пилсмуйжкунги (Цоде)  [Krolichiy gorodok Pilsmuyzhkungi (Tsode)]
56°27'57"N, 24°09'37"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-LV-XX-0022B
     
 
"Pilsmuižkungi"
Bauskas novads
Codes pagasts, LV-3910
LATVIA
 
+371 29548071
+371 27490371
 
N/A
 
ojarsnarvils☼inbox.lv
trusupilsetina☼inbox.lv
 
www.trusupilsetina.lv

speciální králičí minizoo "Králičí městečko" - okolo 50 plemen králíků žijících v minidomečcích. Kromě králíků i jiná domácí zvířata (kozy, ovce romanovské, skotský náhorní skot, mnoho plemen slepic, perličky, krůty, husy, kachny, pižmovky...). Dříve i prasata, poníci, nutrie a další domácí zvířata. Velmi populární turistická atrakce (občas je mezi lotyšskými TOP 10) vznikla v roce 2009 ve městě Vecumnieki (v borovém lese), do Code (na louku) byla přestěhována v roce 2012.

special rabbit mini zoo "Rabbit City" - around 50 breeds of rabbits living in mini-houses. In accordance to rabbits also other domestic animals (goats, Romanov sheep, highland cattle, many breeds of chickens, guinea fowl, turkeys, geese, ducks, musk ducks...). Formerly also pigs, ponies, nutrias and other domestic animals. Very popular tourist attraction (sometime in Latvian TOP 10) was created in 2009 in Vecumnieki (in pine wood), it was relocated to Code (to meadow) in 2012.

piknik
picnic

X

26. května 2012 - přestěhováno z Vecumnieki (viz. Trušu pilsētiņa Vecumnieki)
26th May 2012 - relocated from Vecumnieki (see Trušu pilsētiņa Vecumnieki)

soukromé (Ojārs Narvils)
private (Ojārs Narvils)

~2,5 ha

N/A

1) Stručně o Králičím městečku

0 0 0 ~81+ / ?
(2018)
0 ~23+ / ? ~58+ / ?
 
N/A            
 
všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 10.07. 2018 (Video: 02 min 10 sec)
Image 1 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018 (Video: 02 min 10 sec)
Roman Hynek, 10.07. 2018 (Video: 02 min 10 sec)
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 2 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 3 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 4 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 5 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 6 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 7 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 8 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 9 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 10 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 11 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 12 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 13 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 14 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 15 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 16 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 17 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 18 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 19 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 20 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 21 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
trusu_pilsetina_pilsmuizkungi_0021
Image 22 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 23 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 24 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 25 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 26 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 27 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 28 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 29 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 30 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 31 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 32 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 33 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 34 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 35 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 36 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 37 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 38 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 39 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 40 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 41 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 42 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 43 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 44 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 45 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 46 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 47 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 48 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 49 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 50 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 51 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 52 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 53 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 54 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 55 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 56 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 57 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 58 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 59 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 60 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 61 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 62 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 63 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 64 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 65 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 66 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 67 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 68 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 69 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018
Image 70 of 70
Roman Hynek, 10.07. 2018
Roman Hynek, 10.07. 2018

  Stránka vytvořena 09.06. 2017 Poslední úprava 07.10. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.