!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Code

 Цоде [Tsode]


Trušu pilsētiņa Pilsmuižkungi
Trušu pilsētiņa Code
  Pilsmuižkungi (Code) Rabbit City   Кроличий городок Пилсмуйжкунги (Цоде)  [Krolichiy gorodok Pilsmuyzhkungi (Tsode)]
56°27'57"N, 24°09'37"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-LV-XX-0022B
     
 
"Pilsmuižkungi"
Bauskas novads
Codes pagasts, LV-3910
LATVIA
 
+371 29548071
+371 27490371
 
N/A
 
ojarsnarvils☼inbox.lv
trusupilsetina☼inbox.lv
 
www.trusupilsetina.lv

speciální králičí minizoo "Králičí městečko" - okolo 65 plemen králíků (/v plánu je 80) žijících v miniměstečku - výběhy s minidomečky (v noci osvětlenými). Kromě králíků i jiná domácí zvířata (poníci, kozy, ovce, skotský náhorní a jiný skot, prasata, nutrie, slepice, krůty, husy, kachny...). Velmi populární turistická atrakce (občas je mezi lotyšskými TOP 10) vznikla v roce 2009 ve městě Vecumnieki (v borovém lese), do Code (na louku) byla přestěhována v roce 2012.

special rabbit mini zoo "Rabbit City" - around 65 breeds of rabbits (80 is planed) living in mini-city - enclosure with mini-houses (lighted in the night). In accordance to rabbits also other domestic animals (ponies, goats, sheep, highland and other cattle, pigs, nutrias, chickens, turkeys, geese, ducks...). Very popular tourist attraction (sometime in Latvian TOP 10) was created in 2009 in Vecumnieki (in pine wood), it was relocated to Code (to meadow) in 2012.

noční prohlídky, piknik
night visits, picnic

N/A

2012 - přestěhováno z Vecumnieki (viz. Trušu pilsētiņa Vecumnieki)
2012 - relocated from Vecumnieki (see Trušu pilsētiņa Vecumnieki)

soukromé (Ojārs Narvils)
private (Ojārs Narvils)

~2,5 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 09.06. 2017 Poslední úprava 09.06. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.