!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Desuciems

Десуциемс [Desutsiems]


Mini Zoo Lejnieki
Mini Zoo Usmas pagastas •  Usmas Mini Zoo • Mini Zoo Desuciems
Мини зоопарк Лейниеки  [Mini zoopark Leynieki] • Мини зоопарк Усмской волости  [Mini zoopark Usmskoy volosti] • Усмский Мини зоопарк  [Usmskiy mini zoopark]• Десуциемский мини зоопарк  [Desutsiemskiy mini zoopark]
57°15'15"N, 22°09'38"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-LV-XX-0012B
     
 
“Lejnieki”
Desuciems
Usmas pagasts
Ventspils novads, LV3619
LATVIA
 
+371 29103871
+371 26427659
 
N/A
 
aija.goldmane1☼apollo.lv
goldmanisandris☼gmail.com
 
N/A
 
původně ovčí farma, která se však postupně změnila na minizoo - svišti, nutrie, poníci, kozy, ovce, prasata, králíci, pávi, několik plemen slepic. holubů a kachen, husy, perličky, sladkovodní ryby atd. (dříve i kuny, mývalovci, činčily, morčata, ježci, kavky, krůty, bažanti, okrasní vodní ptáci a další plemena domácích zvířat). V posledních letech je návštěvnost velmi nízká a tak majitel zvažuje zavření mini zoo.

originally a sheep farm, however which was gradually turned into a mini-zoo - marmots, nutrias, ponies, goats, sheep, pigs, rabbits, peacocks, several breeds of chickens, pigeons and ducks, geese, guinea fowl, freshwater fish etc. (formerly also martens, raccoon dogs, chinchillas, guinea pigs, hedgehogs, jackdaws, turkeys, pheasants, ornamental waterfowl and other breeds of domestic animals). Attendance in the last yerars is very low and so the owner is considering closing the mini zoo.

muzeum "artefaktů SSSR", piknik, rybaření, camping
museum of "USSR artifacts", picnics, fishing, camping

jídlo po předchozí objednávce
meal by previous order

4. června 2010 (předtím farma od 2006)
4th June 2010 (before that a farm, since 2006)

soukromé (Aija a Andris Goldmanis)
private (Aija and Andris Goldmanis)

~1,8 ha včetně muzea, louky apod. (celkový pozemek bývalé farmy ~8 ha)
~1.8 ha including, museum, meadow and so on (8 ha the complete land of former farm)

N/A

1) Stručně o mini zoo

0 4 / ? 0 ~26+ / ?
(2018)
0 ~15+ / ? ~7+ / ?
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 08.07. 2018 (Video: 02 min 02 sec)
Image 1 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018 (Video: 02 min 02 sec)
Roman Hynek, 08.07. 2018 (Video: 02 min 02 sec)
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 2 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 3 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 4 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 5 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 6 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 7 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 8 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 9 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 10 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 11 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 12 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 13 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 14 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 15 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 16 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 17 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 18 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 19 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 20 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 21 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 22 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 23 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 24 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 25 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 26 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 27 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 28 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 29 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 30 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 31 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 32 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 33 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 34 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 35 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 36 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 37 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 38 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 39 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 40 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 41 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 42 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 43 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 44 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 45 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 46 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 47 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 48 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 49 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 50 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 51 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 52 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 53 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 54 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 55 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 56 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 57 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018
Image 58 of 58
Roman Hynek, 08.07. 2018
Roman Hynek, 08.07. 2018

  Stránka vytvořena 13.02. 2011 Poslední úprava 06.10. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2018
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 04. 09. 2018
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:04. 09. 2018
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.