!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Lēdmane

 Ледмане [Ledmane]


Trušu karaliste
  Rabbit Kingdom   Королевство кроликов  [Korolevstvo krolikov]
56°46'26"N, 25°00'56"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-LV-XX-0023B
     
 
"Druvas"
Lielvārdes novads
Lēdmanes pagasts, LV-5011
LATVIA
 
+371 20646466
+371 22385871
+371 25992795
 
N/A
 
nona.fabere☼inbox.lv
 
www.trusukaraliste.lv

mini zoo domácích zvířat, kde hrají hlavní roli králíci - to je Trušu karaliste - Králičí království, jedna z hlavních atrakcí stejnojmenného rekreačního střediska. Velké nádherné výběhy králíků plné domečků, hradů apod. Nad některými výběhy jsou vyhlídky na kůlech a mosty. Kromě králíků i jiná domácí zvířata (kozy, prasata - mangalice, koně, husy, kachny)

mini zoo of domestic animals, where the rabbits play a major role - this is the Trušu karaliste - The Rabbit Kingdom, one of the main attractions of the same-name holiday resort. Great splendid enclosures of rabbits full of houses, castles etc. Above some of the enclosures, there are view platforms on stakes and bridges. In addition to rabbits also other domestic animals (goats, pigs - mangalitza, horses, geese, ducks)

obchod se suvenýry, dětské hřiště, jízda na koních, rybaření, naučné stezky, ubytování (chatky a penzion)
souvenir shop, children's playground, horse riding, fishing, nature trails, accommodation (cottages and guest house)

pikniková místa, prodej palačinek
picnic places, pancake sale

2012 - přestěhováno z Vecumnieki (viz. Trušu pilsētiņa Vecumnieki)
2012 - relocated from Vecumnieki (see Trušu pilsētiņa Vecumnieki)

charitativní organizace “Zilais krusts”
charitable organization “Zilais krusts”

47 ha (celé rekreační středisko • the whole recreation centre)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 09.06. 2017 Poslední úprava 09.06. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.